Instituutti

Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti on suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan asiantuntija. Instituutti tukee suomalaisten taiteilijoiden ja asiantuntijoiden liikkuvuutta, tuottaa tapahtumia ja antaa asiantuntija-apua. Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti aloitti toimintansa nimellä Suomen Lontoon-instituutti vuonna 1991, ja otti käyttöön nykyisen nimensä vuoden 2021 alusta. Instituutti on yksityinen, säätiöpohjainen organisaatio. Toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Muodostamme  kumppanuuksia Britannian ja Irlannin johtavien ja kiinnostavimpien organisaatioiden kanssa, tuemme tutkimusta, luovia aloja ja sosiaalisia innovaatioita. Toiminnassamme suosimme poikkitieteellisiä ja rajoja rikkovia verkostoja ja kumppanuuksia.

Instituutti on yksi 17:sta Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutista. Instituutit vastustavat rasismia ja syrjintää. Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tuomme maailmalla esiin suomalaisen kulttuurin moninaisuutta ja tuemme tieteen moniäänisyyttä.

Instituutti on myös yksi EUNIC Londonin jäsenistä. EUNIC London on EU-maiden Lontoossa sijaitsevien kulttuuri-instituuttien verkosto.

STRATEGIA 2021–23: Monimuotoinen, osallistava ja vaikuttava

Tehtävä/Missio

Luomme positiivista muutosta yhdistämällä ihmisiä kulttuurin, tiedon ja taiteen kautta. Korostamme yhteyttä hyvän elämän ja ilmaisukyvyn välillä. Varmistamme ja kohdennamme resursseja, jotta suomalainen taide ja yhteiskunta kukoistavat kansainvälisesti.

Visio

Olemme kiinnostavin suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan asiantuntija Britanniassa ja Irlannissa ja haluttu kansainvälinen partneri. Meitä tunnetaan erityisesti poikkitieteellisestä ja poikkitaiteellisesta lähetysmistavasta ja vahvasta vähemmistöagendasta.

Arvot

Työmme perustuu yhdenvertaisuuteen, saavutettavuuteen ja avoimuuteen. Teemme kunnianhimoisia, monialaisia ​​hankkeita, joilla on myönteinen vaikutus. Edistämme rasisminvastaista kulttuuria.

Kuinka me teemme sen

Tunnistamme muutoksen signaalit taiteen, kulttuurin ja yhteiskunnan aloilla. Hyödynnämme mahdollisuuksia ja luomme tilaisuuksia uudelle yhteistyölle. Esitämme relevantteja ja kiinnostavia kulttuuritapahtumia ja projekteja. Tuemme suomalaisia ​​taiteilijoita, tutkijoita sekä yhteiskunta- ja kulttuuritoimijoita. Toimimme intohimoisesti ja rohkeasti omaksumalla kaikessa toiminnassamme yleisen hyvinvoinnin, itsensä ilmaisun ja individualismin. Edistämme yhdenvertaisuutta ja suomalaisen kulttuurin monimuotoisuutta ja pyrimme monipuolistamaan tutkimusta ja tiedettä maailmanlaajuisesti.

Teemme kahta ohjelmaa: taide ja yhteiskunta

HALLITUS

Tommi Laitio, puheenjohtaja
Leif Jakobsson
Mari K Niemi
Marianne Saarikko Janson
Jeremiah Tesolin
Rebecca Walton