Instituutti

Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti on suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan asiantuntija. Instituutti tukee suomalaisten taiteilijoiden ja asiantuntijoiden liikkuvuutta, tuottaa tapahtumia ja antaa asiantuntija-apua. Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti aloitti toimintansa nimellä Suomen Lontoon-instituutti vuonna 1991, ja otti käyttöön nykyisen nimensä vuoden 2021 alusta. Instituutti on yksityinen, säätiöpohjainen organisaatio. Toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Muodostamme  kumppanuuksia Britannian ja Irlannin johtavien ja kiinnostavimpien organisaatioiden kanssa, tuemme tutkimusta, luovia aloja ja sosiaalisia innovaatioita. Toiminnassamme suosimme poikkitieteellisiä ja rajoja rikkovia verkostoja ja kumppanuuksia.

Instituutti on yksi 16:sta Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutista. Instituutit vastustavat rasismia ja syrjintää. Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tuomme maailmalla esiin suomalaisen kulttuurin moninaisuutta ja tuemme tieteen moniäänisyyttä.

Instituutti on myös yksi EUNIC Londonin jäsenistä. EUNIC London on EU-maiden Lontoossa sijaitsevien kulttuuri-instituuttien verkosto.

STRATEGIA 2021–23: Monimuotoinen, osallistava ja vaikuttava

Tehtävä

Mahdollistamme edistyksellistä henkilökohtaista ja yhteiskunnallista muutosta taiteen ja kulttuurin avulla. Rikastutamme ja monipuolistamme yhteyksiä ja yhteistyötä suomalaisten, irlantilaisten ja brittiläisten kulttuuritoimijoiden välillä.

Visio

Olemme kiinnostavin suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan asiantuntija Britanniassa ja Irlannissa ja haluttu kansainvälinen partneri. Meidät tunnetaan erityisesti poikkitieteellisestä ja poikkitaiteellisesta lähestymistavasta ja vahvasta vähemmistöagendasta.

Arvot

Työmme perustuu yhdenvertaisuuteen, saavutettavuuteen ja avoimuuteen. Teemme kunnianhimoisia, monialaisia hankkeita, joilla on myönteinen vaikutus.

Edistämme rasisminvastaista kulttuuria.

Kuinka me teemme sen

Tunnistamme muutoksen signaalit taiteen, kulttuurin ja yhteiskunnan aloilla. Hyödynnämme mahdollisuuksia ja luomme tilaisuuksia uudelle yhteistyölle. Esittelemme ajankohtaisia ja kiinnostavia kulttuuritapahtumia ja projekteja. Tuemme suomalaisia taiteilijoita, tutkijoita sekä yhteiskunta- ja kulttuuritoimijoita. Edistämme yhdenvertaisuutta ja suomalaisen kulttuurin moni- muotoisuutta. Pyrimme monipuolistamaan tutkimusta ja tiedettä maailmanlaajuisesti.

Instituutti on yhteiskunnallisten jännitteiden liennyttäjä. Rakennamme dialogia kulttuurin kautta, ja teemme arvomme näkyväksi toiminnassamme. Noudatamme rasisminvastaisia ja intersektionaalisia periaatteita. Toimintaamme ohjaavat yhteiskuntavastuu, tasa-arvo, kestävä kehitys, avoimuus ja läpinäkyvyys.

Instituutin toiminta on sisäisesti jaettu taide- ja yhteiskuntaohjelmiin. Jako palvelee vastuualueiden nimeämistä ja auttaa varmistamaan, että molemmille ohjelman alueille voidaan osoittaa niiden tarvitsemaa asiantuntijuutta ja huomiota. Ohjelmilla on kuitenkin yhteiset ulkoiset ja strategiset tavoitteet. Tämän vuoksi tuemme erityisesti projekteja, joissa korkea taiteellinen osaaminen ja laatu yhdistyvät yhteiskunnalliseen ajankohtaisuuteen ja vaikuttavuuteen.

Olemme itsenäinen toimija, mutta teemme tiivistä yhteistyötä Lontoon ja Dublinin Team Finland- ja EUNIC-verkostojen, pohjoismaiden lähetystöjen sekä Färsaarten edustuston kanssa.

HALLITUS

Malin Groop, puheenjohtaja
Leif Jakobsson
Mari K Niemi
Marianne Saarikko Janson
Jeremiah Tesolin
Rebecca Walton