Instituuutti

Suomen Lontoon-instituutti on suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan asiantuntija Britanniassa ja Irlannissa. Instituutti tukee suomalaisten taiteilijoiden ja asiantuntijoiden liikkuvuutta, tuottaa tapahtumia ja antaa asiantuntija-apua. Suomen Lontoon-instituutti aloitti toimintansa vuonna 1991 ja on yksityinen, säätiöpohjainen organisaatio. Toimintaa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Muodostamme  kumppanuuksia Britannian ja Irlannin johtavien ja kiinnostavimpien organisaatioiden kanssa, tuemme tutkimusta, luovia aloja ja sosiaalisia innovaatioita. Toiminnassamme suosimme poikkitieteellisiä ja rajoja rikkovia verkostoja ja kumppanuuksia.

Instituutti on yksi 17:sta Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutista. Instituutit vastustavat rasismia ja syrjintää. Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Tuomme maailmalla esiin suomalaisen kulttuurin moninaisuutta ja tuemme tieteen moniäänisyyttä.

Instituutti on myös yksi EUNIC Londonin jäsenistä. EUNIC London on EU-maiden Lontoossa sijaitsevien kulttuuri-instituuttien verkosto.

STRATEGIA

CULTURE HAS THE POWER – SUOMEN LONTOON INSTITUUTIN STRATEGIA 2020

Missio

Luomme myönteistä muutosta kulttuurin, tieteen ja taiteen kautta.

Visio

Olemme suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan kiinnostavin asiantuntija ja yhteistyökumppani Britanniassa sekä Irlannissa.

Arvot

Toimintamme perustuu tasa-arvoon, kulttuurin saavutettavuuteen, avoimuuteen ja rohkeuteen. Toteutamme kunnianhimoisia, rajoja ylittäviä hankkeita, joilla on myönteistä vaikutusta.

Miten toimimme

Tunnistamme kulttuurin, taiteen ja yhteiskunnan muutostekijöitä. Tartumme mahdollisuuksiin ja luomme väyliä uusille kansainvälisille kumppanuuksille sekä yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti merkittäville teoille. Tuemme suomalaisten taiteilijoiden, tutkijoiden ja muiden yhteiskunnallisten- ja kulttuuritoimijoiden kansainvälistymistä. Toimimme pitkäjänteisesti, ammattitaitoisesti ja rohkeasti.

OHJELMAT

Instituutti toimii kulttuurin ja yhteiskuntatutkimuksen tutkana ja tunnistaa nyky-yhteiskunnassa esiintyviä trendejä. Instituutti tuo yhteen keskeisiä toimijoita ohjelmiensa kautta. Tämä tapahtuu luomalla verkostoja, muodostamalla kumppanuuksia ja tarjoamalla mahdollisuuksia yhteistyökumppaneille.

Instituutilla on kaksi ohjelmaa: taide- ja kulttuuriohjelma sekä yhteiskunta- ja kulttuuriohjelma. Taide- ja kulttuuriohjelma  tunnistaa taiteen kentältä uusia teemoja, tapahtumia, yhteisöjä ja yksilöitä ja toimia uusien, yllättävien yhteistyömuotojen moottorina. Ohjelman painopistealueita ovat nykytaide, design, nykysirkus ja elokuva.

Yhteiskunta- ja kulttuuriohjelma keskittyy sosiaalisiin innovaatioihin ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kannalta olennaisiin kysymyksiin, kuten koulutukseen, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen.

Instituutin tavoitteena on yhteiskuntatieteitä ja taiteita yhdistävällä toiminnallaan lisätä yhteiskunnallista hyvinvointia ja vahvistaa suomalaisen osaamisen näkyvyyttä. Toimintaamme saamme avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Vuonna 2020 instituutin ohjelman teemana on inclusion eli kaikkien mukaan ottaminen.

HALLITUS

Tommi Laitio, puheenjohtaja
Leif Jakobsson
Mari K Niemi
Marianne Saarikko Janson
Jeremiah Tesolin
Rebecca Walton