Tukimuodot

TUKIMUODOT TAITEILIJOILLE JA TUTKIJOILLE

Instituutilla on käynnissä seuraavia ohjelmia taiteilijoiden ja tutkijoiden liikkuvuuden tukemiseksi. Lisäksi etsimme jatkuvasti hankkeita ja ideoita, jotka sopivat eri yhteistyökumppaneidemme tarpeisiin.

Avoin haku taiteilijoille: STEAM-residenssi Edinburghissa ja Oulussa

Suomen Lontoon-instituutti sekä Edinburghin ja Oulun kaupungit aloittavat yhteistyössä STEAM-residenssiprojektin. STEAM on lyhenne englannin sanoista ”science, technology, engineering, arts, mathematics” eli sillä viitataan luonnontieteisiin ja taiteisiin. Projektin tarkoituksena on vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä Edinburghin ja Oulun välillä sekä tukea lasten ja nuorten luovaa oppimista kummassakin kaupungissa.

https://www.fininst.uk/events/avoin-haku-taiteilijoille-steam-residenssi-edinburghissa-ja-oulussa/

TelepART

TelepArt on esiintyville taiteilijoille sekä akateemisille tutkijoille tarkoitettu ketterä jatkuvan haun tukimuoto:

https://www.fininst.uk/telepart-fin/

Below Zero

Nykytaide-palkinto Below Zero jaettiin vuonna 2019 toista kertaa. Palkinnon arvo on 15 000 puntaa (noin 17 000 euroa), ja siihen sisältyy mentorointi, materiaalit, kuukauden mittainen residenssi Lontoossa ja näyttely Beaconsfield-galleriassa:

https://www.fininst.uk/events/below-zero-nykytaidepalkinto-jaetaan-toisen-kerran/

Avoin ohjelmahaku

Etsimme säännöllisin väliajoin ohjelmaa avoimella ohjelmahaulla. Vuonna 2019 toteutimme kolme avoimella haulla haettua hanketta:

https://www.fininst.uk/events/open-call-2019-projektit-on-valittu-ne-kasittelevat-radikalisoitumista-rajasiltoja-ja-kansojen-liikkeita/

Tuottajien talo

Tuottajien talon tavoitteena on tukea esittävien taiteiden sekä audiovisuaalisten alojen tuottaja- ja välittäjäportaan kansainvälistymistä ja ammatillista verkostoitumista. Vuoden 2019 residenssipilottiin valittiin 14 Suomessa toimivaa esittävien taiteiden ja audiovisuaalisten alojen tuottajaa:

https://www.fininst.uk/events/tuottajien-talon-asukkaat-on-nyt-valittu/