Tutkimus: Brexit-prosessi ajaa brittiläis-suomalaisia pariskuntia eroihin ja avioliittoihin

Tutkimus: Brexit-prosessi ajaa brittiläis-suomalaisia pariskuntia eroihin ja avioliittoihin

 

Brexit-prosessi on ajanut suomalais-brittiläisiä pariskuntia jopa avioeroihin. Se on myös saanut monet lähtemään maasta, ilmenee kulttuuriantropologi-etnografi Carol Brown-Leonardin Open Universitylle tekemän tutkimuksen alustavista tuloksista. 

Kyselyvastauksista, joita on 160, käy ilmi, että brexitillä on ollut mullistavia vaikutuksia joidenkin pariskuntien elämiin. Esimerkiksi monet pitkään yhdessä asuneet pariskunnat jotka eivät olleet suunnitelleet menevänsä naimisiin, muuttivat mielensä turvatakseen oman ja lastensa oleskelun Britanniassa. Kaiken kaikkiaan 10 prosenttia vastanneista kuului tähän ryhmään.

Brexit-politiikka on myös aiheuttanut säröjä parisuhteisiin. Brown-Leonardin mukaan 7 prosenttia vastaajista oli päätynyt hakemaan avioeroa mielipide-erojen takia. 

“Eräs vastaaja ei päässyt sen yli, että hänen miehensä kannattaa brexitiä. Hänellä oli äärimmäisen petetty olo ja hän päätti erota miehestään.” 

Brexit ei toki ole aiheuttanut ongelmia kaikille suomalais-brittiläisille pareille. 83 prosenttia tutkimukseen osallistuneista vastasi, että brexit ei ole vaikuttanut heidän parisuhdetilanteisiinsa. Näillä pareilla oli yhteiset poliittiset näkemykset ja tulevaisuudensuunnitelmat, kertoo Brown-Leonardi.  

Yksi merkittävä brexitin seuraus on myös brittiläis-suomalaisten pariskuntien maastamuutto. Brown-Leonardi kysyi 70 vastaajalta heidän suunnitelmistaan muuttaa pois Britanniasta. Ensimmäisessä kyselyssä 57 prosenttia vastasi, ettei brexit vaikuta heidän suunnitelmiinsa asua Britanniassa. Kuuden kuukauden sisään he olivat kuitenkin joko muuttaneet Suomeen tai toiseen EU-maahan tai harkitsivat muuttoa. Yleisimmin he mainitsivat syyksi eurooppalaisia kohtaan vihamieliseksi kokemansa poliittisen ja sosiaalisen ilmapiirin. Vastaajat kokivat myös, että muualla Euroopassa on paremmat työ- ja koulutusmahdollisuudet. Lisäksi he kertoivat brexit-politiikan aiheuttaneen ylimääräistä stressiä, minkä takia maastamuutto alkoi vaikuttaa houkuttelevammalta.

Tutkimuksen aihe löytyi Brown-Leonardin käymien keskustelujen kautta. Hän keskusteli erimaalaisten ihmisten kanssa siitä, miten brexit on vaikuttanut heidän elämiinsä. Monet olivat hämillään ja ahdistuneita prosessista. 

“Brexit on murrosten tapahtumasarja. Jokaisella murroksella vaikuttaa olevan merkittävä vaikutus yhteiskunnan moneen osa-alueeseen. Tässä tutkimuksessa tarkastelen sen vaikutusta pariskuntiin.” 

Suomi valikoitui tutkittavaksi kansalaisuudeksi, koska tutkija asui aiemmin siellä muutaman vuoden ja on edelleen kiinnostunut maasta. Brown-Leonardi halusi antaa brittiläis-suomalaisille pariskunnille mahdollisuuden kertoa kokemuksistaan tänä historiallisena aikana Britanniassa. 

“Mielestäni on tärkeää tarkastella sitä, miten brexit-kansanäänestys herätti eloon keskustelut kansalaisuuksista ja kansallisesta identiteetistä ja miten keskustelu kansanäänestyksen ympärillä muutti näiden pariskuntien kotioloja ja yhteisöjä, joissa he ovat osallisina.” 

Brown-Leonardi suunnittelee jatkavansa tutkimusta haastatteluilla ja lopulta kirjoittavansa siitä kirjan. 

“Haluan muiden tietävän mitä vaikeuksia nämä pariskunnat ovat kohdanneet. Osa vaikutuksista ovat valtavia. Toisaalta materiaalista voi nähdä, että jotkut ihmiset ovat erittäin vahvoja. Poliittinen diskurssi ja ajatukset kansallisuudesta ja maahanmuutosta aiheuttavat lukuisia esteitä ja monimutkaisia prosesseja, joita ihmisten täytyy käydä läpi.” 

 

Teksti: Jenni Ahtiainen Kuvitus: Camilla Schleutker