Taiteilija Miia Kettunen: Haluan hälventää ihmisen ja luonnon välistä rajaa

Taiteilija Miia Kettunen: Haluan hälventää ihmisen ja luonnon välistä rajaa

Taiteilija Miia Kettunen osallistuu kahteen Britannian- ja Irlannin-instituutin tukemaan residenssihankkeesen tulevan vuoden aikana. STEAM -residenssiprojekti tuo yhteen taiteilijoita ja opettajia Skotlannista ja Suomesta, ja Invisible Flockin Cost of Innovation residenssi suo taiteilijalle mahdollisuuden tutkia uusia menetelmiä ja teknologioita. Miia kertoi lisää hankkeista. 

 

Mikä innosti sinut hakemaan näitä kahta residenssipaikkaa? 

Pystyn toteuttamaan molemmissa itselleni tällä hetkellä tärkeintä taiteen tekemisen näkökulmaa eli luonnon ja ihmisen välisen kohtaamisen tutkimista ja luomista. Haluan tutkia ihmisen ja luonnon välistä hienovaraista kommunikaatiota ja sitä, voiko taiteella luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta, jossa ihmisen ja luonnon välinen raja hälvenisi. Tämä koherenssin ajatus ohjaa työskentelyä molemmissa residensseissä.

 

Kertoisitko hieman alustavista ajatuksistasi projektien suhteen? 

STEAMissä ajatuksena on luoda installaatio työnimeltään BIO-REFLECT(OR), joka heijastaa luonnon ja ihmisen kohtaamista. Installaatio toimii kasvatusalustana pienille ekosysteemeille, joiden kasvit voivat jatkaa elämäänsä tulevaisuudessa vaikkapa luonnon ekosysteemin osasina. Installaation kuvamateriaalin luomisessa hyödynnetään valokuvauksen vaihtoehtoisia prosesseja, joiden avulla oppilaat tuottavat omakuvallista materiaalia.  

Invisible Flock -studion  Cost of Innovation  -residenssissä hyödynnän myös valokuvauksen vaihtoehtoisia prosesseja, joiden avulla voi tutkia kiehtovasti, miten esimerkiksi omasta lähiympäristöstä löytyvät ainesosat tai vaikkapa lisääntyvän valon määrä voivat vaikuttaa kuvan kehittämiseen.  Residenssi tarjoaa käyttööni 3D LiDar -skannausteknologian laitteiston, joten sen tavoitteena on päästä tutkimaan ja yhdistelemään uusia taiteellisia tekniikoita sekä laajentaa osaamistani digitaalisen taiteen suuntaan.

 

Miten nämä kaksi projektia vaikuttavat toisiinsa? 

Projektit vaikuttavat toisiinsa samankaltaisen ydinteeman ja valokuvauksen tekniikoiden osalta. Cost of Innovation -residenssissä painottuu henkilökohtainen taiteellinen prosessi, ja STEAM -residenssi on vahvasti yhteisöllinen prosessi. Kokemukseni kouluyhteisöjen kanssa työskentelystä jatkuu tässä tapauksessa Yli-Iin koulun opettajien ja kahdeksasluokkalaisten kanssa. Taiteilijana on tärkeää luoda sellainen taiteellinen prosessi, joka sopii koulun resursseihin. 

 

Miten yleisö ja yhteisö sijoittuvat näihin projekteihin? 

Olen niin prosessikeskeinen taiteilija, että en välttämättä ajattele yleisöä erikseen. STEAM -projektissa haluan pitää prosessin mahdollisimman avoimena ja yhteisenä, jotta osallistuvat oppilaat kokevat olevansa osa sitä. Valokuvauksen vaihtoehtoisten menetelmien käyttö on itsellenikin uutta, joten tästä muodostuu uusi prosessi kaikille. Vaikka Invisible Flockin tarjoamassa residenssissä on kyse enemmän oman taiteellisen työn ja ammattitaidon kehittämisestä, tapahtuu sekin vuorovaikutuksessa studion kanssa. Vuorovaikutteinen tekeminen on aina paljon kiinnostavampaa, kun tulee uusia ja kiinnostavia impulsseja, joista ammentaa. 

 

Mitä toivot saavuttavasi näiden projektien kautta? 

Toivon löytäväni syvyyttä ihmisen ja luonnon välisen kohtaamisen tutkimiseen taiteilijana. Voi olla, että näiden jälkeen kokeilen taiteellisesti uutta,  mutta tuntuu,  että tämä on aika perustavanlaatuinen ja luontaiselta tuntuva motiivi tehdä asioita. Se, miten sitä ilmaisee ja taiteellisesti tutkii, saattaa vaihdella.

 

Tutustu Miian taiteeseen klikkaamalla tästä.

 

Kuva: Päivi Kallio

Teksti: Volter Rechardt


Tapahtumat