Avoin haku taiteilijoille: STEAM-residenssi Edinburghissa ja Oulussa

Avoin haku taiteilijoille: STEAM-residenssi Edinburghissa ja Oulussa

Tausta

Suomen Lontoon-instituutti sekä Edinburghin ja Oulun kaupungit aloittavat yhteistyössä STEAM-residenssiprojektin. STEAM on lyhenne englannin sanoista ”science, technology, engineering, arts, mathematics” eli sillä viitataan luonnontieteisiin ja taiteisiin. Projektin tarkoituksena on vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä Edinburghin ja Oulun välillä sekä tukea lasten ja nuorten luovaa oppimista kummassakin kaupungissa.

Tämä pilottiprojekti nojaa Edinburghin vahvaan kulttuurisektoriin ja luovan oppimisen osaamiseen sekä Oulun STEAM-opetuksen kokemukseen ja hakemukseen vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.

Residenssin päämääränä on:

 • opettajien ammatillisen kehityksen tukeminen sekä osallistuvien koulujen STEAM-osaamisen vahvistaminen Edinburghissa ja Oulussa, ja
 • tarjota skotlantilaisille ja suomalaisille taiteilijoille mahdollisuus työskennellä yhdessä opettajien, nuorten ja lasten kanssa taiteellisen projektin parissa.

Kenelle residenssi on suunnattu?

Residenssiin valitaan yksi edinburghilainen ja yksi oululainen opettaja, sekä yksi skotlantilainen ja yksi suomalainen taiteilija. Valituksi tulleita ohjeistetaan yhteiseen tiimityöskentelyyn sekä yhteisten STEAM-aktiviteettien suunnitteluun ja toteutukseen.

Edinburghin ja Oulun kaupungit valitsevat osallistuvat opettajat erillisessä haussa. Tämä haku on suunnattu Suomessa ja Skotlannissa asuville taiteilijoille. 

Odotetut tulokset

Residenssin aikana syntyneitä tuloksia hyödynnetään STEAM-aktiviteettien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä Edinburghissa että Oulussa vuoden 2021 aikana. Aktiviteettien oletetaan tapahtuvan osallistuvien opettajien kouluissa ja/tai kaupunkien eri kulttuuritapahtumien yhteydessä. STEAM-aktiviteetit voivat olla esimerkiksi taideinstallaatioita, esityksiä tai yhteisöllisiä taideteoksia, mutta niiden muotoa tai sisältöä ei ole rajattu. Valittujen koulujen opiskelijoiden ja/tai koulujen laajempaan yhteisöön kuuluvien lasten/nuorten tulee kuitenkin osallistua aktiviteettien luomiseen.

Mitä residenssiin kuuluu?

STEAM-residenssi tarjoaa yhdelle Suomessa asuvalle ja yhdelle Skotlannissa asuvalle taiteilijalle seuraavan:

 1. 2 500 euron korvaus kummallekin taiteilijalle STEAM-aktiviteettien kehittämiseen liittyvästä työstä.
 2. Skotlantilaiselle taiteilijalle: matkakulujen korvaus (lennot ja majoitus). Tämä sisältää kaksi matkaa Ouluun, joista  ensimmäinen on projektin suunnittelutapaaminen vuoden 2020 lopulla ja toinen sisältää STEAM-aktiviteetteihin osallistumisen vuonna 2021.
 3. Suomalaiselle taiteilijalle: Matkakulujen korvaus (lennot ja majoitus). Tämä sisältää kaksi matkaa Edinburghiin, joista  ensimmäinen on projektin suunnittelutapaaminen vuoden 2020 lopulla, ja toinen sisältää STEAM-aktiviteetteihin osallistumisen vuonna 2021.

Huom: Kunkin matkan oletetaan sisältävän vähintään kaksi työpäivää paikan päällä. Mikäli COVID-19-tilanne aiheuttaa uusia matkarajoituksia, ensimmäinen suunnitelutapaaminen järjestetään verkon välityksellä ja muut matkat sovitaan tilanteen mukaan vuoden 2021 aikana.

Haun aikataulu

 • Hakemukset on jätettävä 21. syyskuuta 2020 kello 15.00 Suomen aikaa mennessä.
 • Valituille opettajille ja taiteilijoille ilmoitetaan päätöksistä 23. lokakuuta 2020 mennessä.
 • Ensimmäinen online-tapaaminen valituille opettajille ja taiteilijoille järjestetään 4. marraskuuta 2020.

Kelpoisuus

Tämä haku on avoin kaikille Suomessa ja Skotlannissa asuville taiteilijoille, jotka haluavat edistää STEAM-aktiviteettien ja kansainvälisen yhteistyön kehittämistä.

Hakemusten arvioinnin kriteerit

 • Hakijan taiteellinen toiminta.
 • Kokemus aikaisemmista yhteistyöprojekteista opetus- ja koulutussektorilla.
 • Ehdotuksen suhde residenssin tavoitteisiin.
 • Lasten ja nuorten osallisuuden aste ehdotuksessa.

Valinnoista vastaa Edinburghin ja Oulun kaupunkien nimeämä komitea, jonka jäseninä on kummankin kaupungin edustajia. Lisätietoja: Lorna MacDonald Lorna.MacDonald@edinburgh.gov.uk (Skotlannissa asuvat taiteilijat), ja Blair Stevenson blar.stevenson@oamk.fi (Suomessa asuvat taiteilijat).

Englanninkieliset hakemukset lähetetään tämän lomakkeen kautta 21. syyskuuta 2020 kello 15.00 Suomen aikaa mennessä.

HUOM! Aikataulun ja matkojen muutokset tai peruutukset voivat tapahtua lyhyelläkin varoitusajalla Edinburghin ja Oulun kaupunkien Covid-19 riskiarviointeihin sekä terveysviranomaisten päätöksiin ja suosituksiin nojaten. Hakijoilta edellytetään joustavuutta mahdollisten olosuhteiden muutosten osalta, myös mikäli työskentely joudutaan järjestämään kokonaan etänä verkon kautta.

Yhteistyössä:

 


Tapahtumat