Erika Karstinen: ”Ei kannata olla mustasukkainen omista ideoistaan, vaan pyrkiä jakamaan hyviä käytäntöjä.”

Erika Karstinen: ”Ei kannata olla mustasukkainen omista ideoistaan, vaan pyrkiä jakamaan hyviä käytäntöjä.”

Instituutti järjestää LifeLine-tapahtuman yhteydessä paneelikeskustelun, jonka aiheena on nuoret ja mielenterveys. Tarkempaa tietoa paneelikeskustelusta löytyy täältä.

Yeesi ry:n Erika Karstinen on yksi paneelikeskustelun osallistujista. Hän kertoi meille ajankohtaisista nuorten mielenterveyttä kuormittavista asioista sekä siitä, miten yhteiskunta voisi helpottaa nuorten tilannetta.

 

Mitkä asiat korostuvat puhuttaessa nuorten mielenterveyttä kuormittavista tekijöistä?

Erika: ”Tällä hetkellä korona on vaikuttanut nuorten kuormitukseen, esimerkiksi lisäämällä yksinäisyyttä ja epävarmuutta. Lisäksi on selvästi huomattavissa, että opiskelu-uupumus on yleistymässä yhä nuoremmilla ikäluokilla, tällä hetkellä merkittävä osa toisen asteen opiskelijoista ja jopa jonkin verran yläkoululaisista kokee opiskelu-uupumusta. Myös huoli maailman tilasta, esimerkiksi sodasta, työttömyydestä ja riittämättömistä ilmastotoimista kuormittaa nuoria.”

Millaista tukea tai muutoksia yhteiskunnalta kaivattaisiin näiden kuormitustekijöiden purkamiseen?

Erika: ”Tärkeää olisi se, että mielenterveyden edistämisen näkökulma otettaisiin osaksi päätöksentekoprosesseja kaikilla tasoilla. Esimerkiksi koulutukseen, toimeentuloon ja sosiaalipolitiikkaan liittyvällä lainsäädännöllä on aina mielenterveysvaikutuksia – positiivisia tai negatiivisia – ja niiden etukäteisarvio olisi sekä taloudellisesta että inhimillisestä näkökulmasta järkevää. Esimerkiksi riittämättömästä toimeentulosta johtuvaa ahdistusta ei ole tarkoituksenmukaista hoitaa mielenterveysongelmana, vaan kehittää sosiaaliturvaa mielenterveysytävälliseen suuntaan.”

 

Yeesi pyrkii tulemaan nuorten mielenterveyttä vahvistamalla nuorten omia voimavaroja. Mitä tämä tarkoittaa käytännön näkökulmasta? 

Erika: ”Missiomme on lisätä nuorten edellytyksiä edistää omaa ja toisten nuorten mielenterveyttä. Käytännössä tarjoamme tietoa, koulutusta, työpajoja, mielekästä vapaaehtoistoimintaa ja yhteisöllisyyttä. Pyrimme siihen, että kaikki vapaaehtoisemme saavat olla mukana omana itsenään, omien voimavarojensa mukaisesti ja juuri sillä tavalla kuin itse haluavat.

 

Osallistut Galwayssa mielenterveystyön parhaita käytäntöjä käsittelevään keskusteluun. Millaista hyötyä kokemusten jakamisesta ja keskustelusta muiden toimijoiden kanssa on omalle työllenne? 

Erika: ”Näen, että kaikilla mielenterveyden ja hyvinvoinnin parissa työskentelevillä on yhteinen tavoite. Siksi ei kannata olla mustasukkainen omista ideoistaan, vaan pyrkiä jakamaan omia hyviä käytäntöjä ja olla myös avoin toisten oivalluksille. Uskon yhteistyöhön ja jakamiseen, kaikkien ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen.”

 

 

Finding Balance – keskustelu nuorten mielenterveydestä, lauantaina 16.7. klo 11–12.30, Harbour Hotel, The Docks, H91 E9PR Galway, Irlanti. Tilaisuuden kieli on englanti. Vapaa pääsy, vaatii rekisteröitymisen Eventbriten kautta täältä.

LifeLine ja BassAlto Galway International Arts Festival -festivaalilla lauantaina 16.7. klo 13.30–18.30, BassAlto 17.30, Claddagh Quay, Galway. Vapaa pääsy. Lisätietoja: Galway International Arts Festival.

Tapahtumat