8/3 Heidi Kilpeläinen laulaa tangoa pakolaisille ja sotainvalideille

8/3 Heidi Kilpeläinen laulaa tangoa pakolaisille ja sotainvalideille

Kertomus läsnäolosta, musiikin voimasta ja kielimuurit ylittävästä vuorovaikutuksesta.

Taiteilija Heidi Kilpeläisen teos Land of Dreams on kolmikanavainen videoinstallaatio. Videolle on koottu kohtaamisia Kilpeläisen Tango Therapy–projektista, jossa taiteilija vieraili vastaanottokeskuksissa ja sotainvalidien sekä heidän omaistensa luona ympäri Suomea. Näiden kohtaamisten ytimessä olivat suomalaiset tangot, joita Kilpeläinen lauloi aina yhdelle ihmiselle kerrallaan – ja kuunteli vastavuoroisesti heidän lauluaan omilla kielillään.

Land of Dreamsin teemoja ovat läsnäolo ja katsekontakti osallistujien välillä. Teos korostaa musiikin voimaa ja kahden ihmisen välistä yhteyttä yli kielimuurien ja kulttuurierojen. Installaation voi nähdä ennakkonäytöksessä Lontoon Beaconsfield Galleryssä perjantaina 8.3.

Tämän projektin on rahoittanut Koneen Säätiö. 

Land of Dreams, Beaconsfield Gallery, 22 Newport St, Lambeth, Lontoo SE11 6AY, Klo 19–23, 8.3.2019, vapaa pääsy.

Teksti: Essi Miettunen Kuva: Heidi Kilpeläinen

 


Tapahtumat