Kiitos kiinnostuksestasi TelepART-ohjelmaan. Vuoden 2023 TelepART-rahoitus on jo myönnetty eri projekteille, joten emme ota tällä hetkellä uusia hakemuksia vastaan.

TelepART-apurahaohjelma

Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti edistää kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä. TelepART-rahoitusohjelma tukee uransa alkuvaiheessa olevien tutkijoiden ja esiintyvien taiteilijoiden kansainvälistymistä. Nopeatempoinen rahoitus mahdollistaa taiteilijoille ja tutkijoille nopean reagoinnin kansainvälisiin työmahdollisuuksiin Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Suomessa.

TelepART Taide

Kenelle: Esiintyvät taiteilijat teatterin, sirkuksen, musiikin, tanssin sekä performanssitaiteen saroilla.

Mihin voi hakea: Tukea voi hakea matka-, yöpymis- sekä rahtikustannuksiin.

Hakupäivä: Haku on auki koko vuoden ja päätösten käsittelyaika on korkeintaan kaksi viikkoa.

Suomen Lontoon instituutin TelepART Taide -rahoitusohjelma edistää uransa alkuvaiheessa olevien esiintyvien taiteilijoiden kansainvälistymistä. Nopeatempoisen rahoituksen tarkoituksena on tukea suomalaisia taiteilijoita, jotka tekevät esiintymismatkoja Isoon-Britanniaan ja Irlantiin, tai brittiläisiä ja irlantilaisia esiintyjiä, jotka matkustavat Suomeen. TelepART tukee taideyhteistyötä Suomen, Ison-Britannian ja Irlannin välillä. Rahoitus on suunnattu nouseville lahjakkuuksille teatterin, sirkuksen, musiikin, tanssin sekä performanssitaiteen saroilla.

Rahoituksen tavoitteena on reagoida nopeasti ja ketterästi tekijöille tarjoutuviin esiintymismahdollisuuksiin. Edellytyksenä tuen myöntämiselle on järjestäjän ja esiintyjän molemminpuolinen sitoumus, korkea taiteellinen laatu, vähintään kahden toimialueen maan mukanaolo sekä kohtuullinen esiintymispalkkio. Haku on auki ympäri vuoden ja päätösten käsittelyaika on korkeintaan kaksi viikkoa onnistuneen hakemuksen jättämisajankohdasta.

Pienin haettava summa on 100 € ja maksimisumma 1000 € eikä tuen määrä saa ylittää 50 % projektin kokonaiskustannuksista.

Päätökset tehdään Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutissa esittävän taiteen ammattilaisorganisaatioiden Music FinlandinTeatterin tiedotuskeskuksenSirkuksen tiedotuskeskuksen sekä Tanssin tiedotuskeskuksen tuella. Haku on auki ympäri vuoden ja päätösten käsittelyaika on korkeintaan kaksi viikkoa.

TelepART Tiede

Kenelle: Uransa uransa alku- ja keskivaiheilla oleville tutkijoille.

Mihin voi hakea: Tukea voi hakea matka-, yöpymis- sekä rahtikustannuksiin.

Hakupäivä: Haku on auki ympäri vuoden ja päätösten käsittelyaika on korkeintaan kaksi viikkoa.

TelepART-tiede on tarkoitettu uransa alku- ja keskivaiheilla oleville tutkijoille. Sitä voi hakea ulkomaille suuntautuvien työmatkojen matka- ja majoituskulujen kattamiseen. Hakijan on kyettävä osoittamaan matkan merkitys ja arvo tutkimuksen ja urakehityksen kannalta. Tukea voivat hakea suomalaisissa yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa työskentelevät tutkijat kaikilta tieteenaloilta. Hakijalla on oltava aktiivinen rooli esimerkiksi puhujana tapahtumassa, jota varten hakee tukea.

Pienin haettava summa on 100 € ja enimmäistukimäärä 1000 €. Instituutin johtajat tekevät päätökset tiedepuolen hakemuksien myöntämisestä. Hakemus arvioidaan akateemisten meriittien ja sen perusteella, mikä merkitys matkalla on tutkijan uran kannalta. Hakijalla tulee olla järjestäjän kirjallinen vahvistus tutkijan osallistumisesta tapahtumaan.TelepART-tiede ohjelmassa mukana olevat maat/alueet:

  • Espanja
  • Irlanti
  • Italia
  • Itävalta
  • Japani
  • Kreikka
  • Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka (pois lukien Israel ja miehitetty palestiinalaisalue)
  • Saksa
  • Sveitsi
  • Yhdistynyt kuningaskunta

 

Hae TelepART Tiede -apurahaa täältä.

Löydät TelepART-tapahtumat sosiaalisessa mediassa hashtagilla #telepart.

 

TelepART-ohjelmaa tukevat Suomen Kulttuurirahasto, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Lisäinfoa: telepart (at) fininst.uk

TelepART Privacy Policy (englanniksi)
TelepART Terms & Conditions (englanniksi) 

Valokuva: Mikko Pirinen / Portmanteau: Piste piste piste

Haastattelimme TelepART-tukea vuosina 2018–2020 saaneita taiteilijoita. Lue heidän TelepART-kokemuksistaan: sirkustaitelija Hanna Moisala, folklaulaja-kirjoittaja ja tuottaja Lau Nau, taiteellinen johtaja ja The Irish Festival of Oulun perustaja Brent Cassidy, TRAP hiphop-artisti Ville Valoton.