Valokuvaaja Lasse Lecklin: ”Haluan omalla työlläni muistuttaa, että ympäristömme ja luonto ovat kauniita ja tärkeitä, säilyttämisen arvoisia asioita.”

Valokuvaaja Lasse Lecklin: ”Haluan omalla työlläni muistuttaa, että ympäristömme ja luonto ovat kauniita ja tärkeitä, säilyttämisen arvoisia asioita.”

Valokuvaaja Lasse Lecklin on dokumentoinut ympäristöön liittyviä muutoksia erityisesti arktisilla alueilla vajaa kymmenen vuotta. Lecklin on työskennellyt Islannissa säännöllisesti vuodesta 2016 lähtien. Islannin häviävät jäätiköt ovatkin hänen teosten aiheena Glasgow’ssa järjestettävässä Forever Changes -näyttelyssä. 

Forever Changes on avoinna helmikuun 2022 loppuun saakka Street Level Photoworks -valokuvakeskuksessa Glasgow’ssa.

Lasse Lecklin vastaa kysymyksiin työskentelytavastaan, taiteen roolista ympäristökysymyksissä ja siitä, mitä hän itse haluaa ilmaista teoksillaan.

Voitko kertoa työskentelytavastasi?

”Työskentelyni lähtökohtana ovat ajankohtaiset ympäristöön liittyvät kysymykset. Taustani on kuvajournalismissa ja teen säännöllisesti yhteistyötä tutkijoiden, luonnontieteilijöiden ja eri alojen aktivistien ja taiteilijoiden kanssa. Pitkäjänteinen työskentelyni perustuu tutkimukseen, ja käytän paljon aikaa ajankohtaisiin kysymyksiin perehtymiseen. Ympäristönmuutosten kommunikointi valokuva- ja videoteosten avulla on työskentelyni ytimessä. Haluan tuoda näkyväksi toisaalta ihmisen aikaansaamat muutokset, ja toisaalta suuremmat geologiset prosessit, jotka tapahtuvat toimistamme huolimatta. Osa teoksistani on täysin dokumentaarisia, osa enemmänkin konseptuaalisia, mutta kaikkia yhdistää ihmisen ja luonnon suhteen käsittely.”

Mitkä teokset ovat esillä Forever Changes -näyttelyssä? 

”Forever Changes -näyttelyssä esillä on teoksia valokuvasarjastani Crossings, sekä siihen liittyvä videoteos, View Above, Voice Within. Crossings kuvastaa sen kynnyksen ylittämistä, mikä on tapahtunut maapallollamme, kun olemme siirtyneet uuteen geologiseen aikakauteen holoseenista antroposeeniin. Antroposeenin katsotaan olevan aikakausi, jolloin ihmisen toiminnan vaikutus planeettaamme on peruuttamaton, ja Crossings kuvastaa tätä aikakauden vaihdetta jäätiköiden kautta.

Ilmastokriisin myötä napa-alueet lämpenevät huomattavasti muita alueita nopeammin, ja jäätiköt kutistuvat. Ilmakuvissani nähdään Euroopan suurin jäätikkö, Islannissa sijaitseva Vatnajökull. Sen jäätikkökielekkeet ovat vetäytyneet poikkeuksellista vauhtia vuodesta 1985 lähtien. Vuoden 2000 jälkeen 15 prosenttia koko jäätiköstä on kadonnut. Islanti menetti ensimmäisen jäätikkönsä Okjökullin vuonna 2014, ja ennusteiden mukaan Islannin kaikki yli 400 jäätikköä katoavat vuoteen 2200 mennessä. Teokseni kuvastavat tätä muutosta, ja antavat kuvaa siitä, mitä on myös tulossa.” 

Forever Changes järjestetään Glasgow’n COP26-ilmastokokouksen yhteydessä. Mikä on taiteen rooli ilmastokysymyksissä? 

”Kyse lienee siitä, onko taide poliittista. Ilmastokokouksen virallinen osuus käsittelee kansainvälistä politiikkaa, mutta kaikki muu siihen liittyvä aktivismi tukee yhteistä tavoitetta monissa eri muodoissa. Itse näen taiteilijana toimivani jossain esteettisen kuvataiteen ja poliittisen taiteen välimaastossa, ja toivon siten löytäväni erilaisia yleisöjä. Omana tarkoituksenani on herättää keskustelua ja tavoittaa muitakin kohdeyleisöjä, kuin ne jotka ovat erittäin tietoisia käsittelemistäni aiheista. Siten näen, että kaikki tämä sopii hyvin yhteen: poliittinen päätöksenteko, yhteiskunnallinen keskustelu sekä taide ja viestintä, eli laajempi yhteiskunnallinen vaikuttaminen sen eri muodoissaan.”

Miten taiteella voi vaikuttaa ilmastokysymyksissä?

 ”Itse näen oman roolini taiteilijana ehkä parhaiten kuvattuna viestijänä. Ilmastonmuutos, kuten muutkin ympäristökysymykset, ovat usein melko vaikeasti lähestyttäviä aiheita. En halua ainoastaan tuoda esiin epäkohtia, vaan haluan omalla työlläni muistuttaa siitä, että ympäristömme ja luonto ovat kauniita ja tärkeitä, säilyttämisen arvoisia asioita. Siksi pyrin tuomaan esiin myös kauneuden, ja sen ristiriidan mikä liittyy varsinkin jylhän pohjoisen luonnon kauneuteen ja toisaalta nykytilaan ja uhkaaviin tulevaisuudenkuviin. Teoksiani voikin toivottavasti katsoa kauniina maisemakuvina, surullisina muistutuksina nykyhetkestä tai varoituksina tulevasta – ja nämä kaikki eri katsontakannat toivottavasti saavat ihmiset miettimään omia vaikutusmahdollisuuksiaan ilmastokysymyksiin.

Yhteistyöni eri alojen asiantuntijoiden kanssa korostaa tätä. Harva lukee ilmastoraportteja tai tieteellisiä tutkimuksia sellaisenaan, joten tarvitaan monilla eri tasoilla tapahtuvaa viestintää, mihin eri lähtökohdista tulevat ihmiset voivat samaistua tai saada kosketuspintaa eri tasoilla näihin hankalasti hahmotettaviin aiheisiin.”

Mitä haluat itse työlläsi ilmaista?

 ”Haluan kiinnittää huomiota ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin. Crossings -teoskokonaisuuteni näyttää muutoksen, mistä meidän kaikkien pitäisi olla huolissamme. Näissä kuvissa huolestuttavinta on se, että valkeiksi jäätiköiksi kuvittelemamme alueet muuttuvat ilmaston lämpenemisen myötä mustiksi, kun vuosisatojen partikkelikerrostumat paljastuvat jään sulaessa. Musta hiili on nähtävissä, ja koko teollisen aikakauden aikana jäätiköiden pinnalle kertyneiden partikkeleiden nähtävissä oleva määrä kasvaa ja kasvaa, ja siten myös lisää ilmiötä, kun musta pinta imee auringon säteitä toisin kuin valkoinen jää heijastaisi säteilyä takaisin avaruuteen. Pohjoisen pallonpuoliskon hiilen ja öljyn poltto viime vuosisatojen aikana on nähtävissä kuvissani näiltä jäätiköiltä.

Haluan myös muistuttaa, että ympäristökysymyksien suhteen jokainen voi vaikuttaa, eikä niissä ole liian pientä tai liian suurta asiaa, mihin voisi antaa oman panoksensa. Vaikka kukaan ei voisi pysäyttää ilmastokriisiä yksin, pienet, lähiympäristössä tehdyt teot vaikuttavat. Ja meillä rikkaina länsimaisina ihmisinä on siihen erittäin suuret mahdollisuudet, ja siten myös vastuu toimia kaikin mahdollisin tavoin.”

Lisätietoa näyttelystä tästä. Lasse Lecklinin nettisivuille pääset tästä.

Teksti: Matilda Lindblom

Kuva: Lasse Lecklin


Tapahtumat