Tytti Vuolle ja Simon Llewellyn: “Sirkus on turvallinen tila saavutuksille ja epäonnistumiselle.”

Tytti Vuolle ja Simon Llewellyn: “Sirkus on turvallinen tila saavutuksille ja epäonnistumiselle.”

Sirkus

Heinäkuussa Instituutti tekee yhteistyötä Galway Community Circuksen (GCC) kanssa LifeLine -projektin ja sen yhteydessä järjestettävän nuorten mielenterveyttä käsittelevän paneelikeskustelun parissa. Harrastuksilla ja osallisuuden tunteella on keskeinen rooli mielen hyvinvoinnissa. GCC pyrkii tarjoamaan mahdollisuuksia molempiin omassa yhteisössään sosiaalisen sirkuksen ryhmiensä kautta.

Mutta mitä on sosiaalinen sirkus? Tytti Vuolle ja Simon Llewellyn, sirkustaiteilijat ja Sorin Sirkuksen ohjaajat Tampereelta vastasivat tähän kysymykseen. Sorin Sirkuksella on paljon kokemusta sosiaalisen sirkuksen järjestämisestä, ja sekä Tytti että Simon ovat olleet mukana kansainvälisissä hankkeissa, joissa kehitetään sosiaalisen sirkuksen opetusta. Osana näitä hankkeita he ovat tehneet yhteistyötä myös Galway Community Circuksen kanssa.

 

Kertoisitteko lyhyesti Sorin sirkuksen toiminnasta ja erityisesti sosiaalisesta sirkuksesta?

Tytti: Sorin Sirkus perustettiin Tampereella 1985. Nykyisin meillä on n. 550 oppilasta joka viikko sirkuksen perusopetuksessa. Oppilaat ovat iältään 4–19-vuotiaita. Meillä on myös Esiintyvät-ryhmä, joka koostuu paristakymmenestä nuoresta.

Sorin sosiaalinen sirkus on keskittynyt kehittämään ja tarjoamaan matalan kynnyksen sirkusopetusta, joka on suunnattu tietyille ryhmille. Sen tarkoituksena on voimaannuttaa osallistujia, parantaa heidän sosiaalisia ja motorisia taitojaan ja ennen kaikkea ehkäistä osallistujien syrjäytymistä.

 

Mitä on “sosiaalinen sirkus”?

Tytti: Pohjimmiltaan sosiaalinen sirkus on opetuksen työkalu, jonka avulla voimme auttaa yksilöitä ja ryhmiä saavuttamaan heidän tavoitteensa. “Tavallisessa” sirkusopetuksessa tavoitteena on sirkustaitojen oppiminen ja hiominen. Sosiaalisessa sirkuksessa keskiössä on henkilökohtainen kehittyminen ja elämäntaidot. Sirkustaidot tulevat siinä sivussa lisänä sen sijaan, että ne olisivat harjoittelun tavoite.

Simon: Minulle sosiaalisessa sirkuksessa on kyse ennen kaikkea siitä, että vastaamme niihin tarpeisiin, jota sirkukseen osallistuvilla ihmisillä on. Sosiaalinen sirkus on yleensä suunnattu sellaisille ryhmille, jotka jäävät usein erilaisten mahdollisuuksien ulkopuolelle esimerkiksi sosioekonomisista syistä. Sosiaalisella sirkuksella ja sillä, mitä jotkut kuten Galway Community Circus kutsuvat “yhteisösirkukseksi”, on paljon yhtymäkohtia. Näistä jälkimmäisen strategia ja tavoitteet keskittyvät yleensä sirkuksen lähialueen yhteisön palvelemiseen ja siihen sulautumiseen.

Tytti: Nimenomaan. Sen sijaan Sorin sosiaalisen sirkuksen toiminnassa keskiössä ei ole niinkään maantieteellinen lähiyhteisö. Osittain tähän vaikuttaa se, että sosiaalisen sirkuksen osallistujistamme iso osa tulee erilaisten yhteistyökumppanien, kuten koulujen ja sosiaalipalveluja tarjoavien toimijoiden kautta eivätkä välttämättä meitä ympäröivästä yhteisöstä. Myös iso osa meidän rahoituksestamme tulee näiltä yhteistyökumppaneilta, jotka antavat meille rahallista tukea vastineeksi kursseista, joita tarjoamme heidän asiakkailleen. Vastaavasti saamme rahoitusta myös Euroopan unionilta osana erilaisia projekteja, jotka yleensä keskittyvät tiettyjen sosioekonomisten ryhmien osallisuuden parantamiseen tai tarpeisiin vastaamiseen, mikä myös vaikuttaa siihen, keille voimme tarjota palveluita. Erilaisten yhteistyöprojektien lisäksi järjestämme kuitenkin myös avoimia treenejä, joiden osallistujat tulevat usein paikallisesta yhteisöstä.

Simon: Sosiaalisessa sirkuksessa tärkeää on myös yhteyden luominen ihmisiin. Sirkus luo puitteet yhdessäololle, mutta se on rakenteena hyvin joustava. Ohjaajana päädymme toimimaan monissa rooleissa: usein tuntuu, että olen sirkusohjaajan ohella myös kouluttamaton nuoriso-ohjaaja ja isähahmo.

 

Millaisia muihin konteksteihin sovellettavia taitoja sosiaalinen sirkus opettaa?

Tytti: Se voi auttaa oppimaan erilaisia taitoja ihmisestä ja hänen tilanteestaan riippuen. Olemme tavallaan oppaita, jotka opastavat osallistujia ja auttavat heitä löytämään taitoja ja sisäisiä ominaisuuksia, joita he eivät tienneet omaavansa.

Simon: Sosiaalisen sirkuksen osallistujilla on erilaisia tavoitteita ja henkilökohtaisia “projekteja”, joita he työstävät sirkuksen keinoin. Tavoitteet voivat liittyä mielenterveyden tukemiseen, koordinaation tai liikkuvuuden parantamiseen tai perhesiteiden vahvistamiseen. Sorin tapauksessa “projektit” riippuvat usein siitä, minkä yhteistyökumppanuuden kautta kukin ryhmä meille tulee ja mitkä tavoitteet ovat heidän työnsä keskiössä.

Tytti: Työllemme on vaikeaa nimetä mittareita ja antaa tarkkoja näyttöjä siitä, mitä elämäntaitoja osallistujat oppivat. Voi olla helppoa osoittaa kehitys jongleeraustaidoissa, mutta on vaikeampaa osoittaa, että henkilön itsevarmuus on lisääntynyt 10 %, minkä seurauksena hän pärjää paremmin arjessa. Usein sirkuksessa opittavat siirrettävät taidot liittyvät itsevarmuuteen, parempaan itsetuntemukseen, kehittyneisiin sosiaalisiin taitoihin ja luottoon, että selviytyy eteen tulevista haasteista. Eräs osallistujistamme kärsi sosiaalisten tilanteiden pelosta, mikä esti häntä hakemasta työ- ja koulutuspaikkoja. Kun hän tuli sosiaaliseen sirkukseen, nuorallakävely oli taito, jonka opettelemista hän pelkäsi, mutta jonka hän päätti kaikesta huolimatta oppia. Lopulta hän myös oppi nuorallakävelyn ja sanoikin, että “mikään ei voi olla pelottavampaa kuin tämä, joten jos opin kävelemään nuoralla, selviydyn myös työhaastattelusta.” Sirkus auttoi häntä näkemään itseään pelottavan asian uudella tavalla.

 

Miten sirkus voi tukea mielenterveyttä?

Simon: Muistan, kun yksi osallistujistamme sanoi koronarajoitusten poistumisen jälkeen, että hänestä oli mukavaa vain tuntea olonsa taas osalliseksi jostain. Mielestäni tämä kuvaa hyvin sitä, kuinka tärkeää tekemämme työ on.

Tytti: Se osoittaa myös sen mitä sanoimme aiemmin, että ihmisten väliset kontaktit ovat keskeinen osa sosiaalista sirkusta.

Simon: Sirkus on erinomainen työkalu ja ympäristö uuden oppimiseen. Kaikki aloittavat uuden taidon oppimisen nollasta, mikä tuo ihmiset samalle viivalle. Esimerkiksi koululuokkien kohdalla luottamuksen rakentamisessa voi olla hyötyä siitä, että oppilaat näkevät opettajansa kanssaan samalla tasolla sen sijaan, että tämä näyttäytyisi auktoriteettina. Sirkus on myös monella tapaa neutraali ympäristö, mikä erottaa sen monista muista yhteisöistä. Emme ole uskonnollinen, poliittinen tai etnisyyteen sidoksissa oleva toimija. Liike ja sirkustaidot voivat myös muodostaa oman, yhteisen kielen, mikä auttaa kielierojen yli ja edistää yhteisen kommunikaatioväylän löytämistä. Näiden ominaisuuksien ansiosta sirkus on erinomainen tapa tavoittaa ryhmiä ja yksilöitä, jotka jäävät usein tilojen ja yhteisöjen ulkopuolelle. Kokemus osallisuudesta on erittäin tärkeää hyvinvoinnin näkökulmasta.

Tytti: Sirkus on turvallinen tila saavutuksille ja epäonnistumiselle, koska sirkuksessa ei ole voittajia ja häviäjiä. Harjoittelija kilpailee vain itsensä kanssa ja kehittymistä mitataan suhteessa omiin taitoihin. Tämän vuoksi sirkuksessa on turvallista etsiä ja laajentaa omia rajojaan.

 

Sorin Sirkus on osa kansainvälisiä verkostoja, jotka kehittävät sosiaalisen sirkuksen opetusmenetelmiä. Mistä tämä työ koostuu?

Tytti: Olemme yksi Caravan Circus Network -verkoston perustajajäsenistä. Caravan on nuoriso- ja sosiaalisen sirkuksen verkosto, jolla on jäseniä eri puolilla maailmaa. Se sai alun perin alkunsa eurooppalaisten sirkuskoulujen verkostona, mutta on sittemmin laajentunut Lähi-itään, Afrikkaan ja Aasiaan. Jäsenten yhteisenä tavoitteena on kehittää sosiaalisen sirkuksen koulutusta. Verkoston jäsenet järjestävät yhdessä Circus Trans Formation In Action -koulutusta (CTF) sosiaalisen sirkuksen ohjaajille.

Simon: Sekä minä että Tytti olemme opettaneet CTF-koulutuksen moduuleja. Sorin sirkus on järjestänyt koulutusmoduuleita vuosien varrella ja olemme käyneet Galwayssa vetämässä koulutusta yhdessä Galway Community Circuksen kanssa. Tänä vuonna on järjestetty jo kuudetta CTF-koulutuksen kierrosta. Koulutus tarjoaa hyvät puitteet ja verkoston ohjaajille, joilla on rajallisesti kokemusta sosiaalisen sirkuksen ohjaamisesta. Koulutukseen osallistuu kerralla 20–30 opiskelijaa eri maista. Koulutus luo hyvän pohjan sosiaalisen sirkuksen perusteiden oppimiselle ja antaa myös mahdollisuuden jakaa tietoa ja ideoita muiden opiskelijoiden ja ohjaajien kanssa.

 

 

Kuva: © Heikki Järvinen 


Tapahtumat