Together Alone 2.0 -ohjelmahaku

Together Alone 2.0 -ohjelmahaku

Suomen kulttuuri- ja tiede-instituuttien verkosto vastaa koronaviruspandemian aiheuttamiin haasteisiin uudella avoimella ohjelmahaulla.

Kulttuuriala on kärsinyt koronakriisin aikana. Siksi julkistamme avoimen ohjelmahaun suomalaisille ja Suomessa asuville taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja heidän kansainvälisille yhteistyökumppaneilleen. Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit edistävät suomalaisen taiteen, kulttuurin ja tieteen kansainvälistä liikkuvuutta, näkyvyyttä ja yhteistyötä. 

 

Together Alone 2.0 -ohjelmahaku

Suomen tiede- ja kulttuuri-instituuttien Together Alone 2.0 -ohjelmahaku etsii hankkeita, jotka liittyvät resilienssiin (eli psykologiseen palautumiskykyyn,  joustavuuteen ja sinnikkyyteen) pandemian aikana, radikaaliin muutokseen, sosiaalisiin innovaatioihin sekä osallistaviin ja saavutettaviin taidekäytäntöihin. Kannustamme erilaisten vähemmistöjen kanssa kehitettyjä yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia hankkeita.

Projekti toimii myös kriisin dokumentaationa ja antaa taiteilijoille mahdollisuuden heijastaa tätä aikaa taiteen kautta. Haemme erityisesti projekteja, jotka luovat malleja käytännöistä, joita voidaan soveltaa ja toistaa eri ympäristöissä ja eri osallistujien kanssa.

Haku on avoin kaikille suomalaisille ja Suomessa asuville ammattitaiteilijoille, taiteilijaryhmille ja heidän kansainvälisille yhteistyökumppaneilleen. Instituutit tilaavat valittujen taiteilijoiden tai taiteellisten ryhmien hankkeet, joiden täytyy olla valmiina viimeistään 31. joulukuuta 2021. Digitaalinen ja rajoitusten salliessa osittain fyysinen festivaali, johon tilatut työt liittyvät, järjestetään vuoden 2022 alussa.

Yksittäisen projektin kokonaismääräraha on 5000–9000 € (sisältäen työn korvaukset ja kaikki kulut).

Toivomme hakijoiden hyödyntävän uusia metodeja ja toimintatapoja tilanteessa, jossa liikkuminen ja fyysinen kontakti eivät ole mahdollisia. Luemme eduksi, jos teos tai hanke soveltuu toteutettavaksi useassa paikassa ja monille eri yleisöille kansainvälisesti. 

Projektit voivat toteutua tai olla saatavilla taiteilijan verkkosivustolla, julkisella verkkoalustalla, Youtubessa tai vaihtoehtoisella alustalla, joka tavoittaa laajan yleisön. Hankkeen toteutuksessa on noudatettava digitaalisten palvelujen saavutettavuutta koskevaa kansallista lainsäädäntöä.

Lähestymistapaa ja lopputuloksen muotoa ei ole rajoitettu. Instituutit sisällyttävät valitut projektit osaksi virallisia ohjelmiaan, ja ne ovat kaikkien instituutioiden käytettävissä maailmanlaajuisesti. Taiteilija säilyttää teoksen tekijänoikeudet.

 

Muut hakuperusteet

Projektit on toteutettava vallitsevien Covid-19-rajoitusten, ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

Avoin haku kannustaa kansainväliseen osallistumiseen ja keskusteluun. Yhteisöllisiä, innovatiivisia ja kokeellisia lähestymistapoja kannustetaan.

Hakulomake löytyy klikkaamalla tästä.

Budjettia varten käytä tätä mallia.

Lähetä hakemuksesi 11.5.2021 mennessä.

Suomen kulttuuri- ja tiede -instituuttien asiantuntijapaneeli valitsee projektit ja ilmoittaa valinnoista kesäkuun 2021 loppuun mennessä.

 

Yhteyshenkilöt:

Laura Hirvi, laura.hirvi@finstitut.de

Jaakko Nousiainen, jaakko.nousiainen@fininst.uk

Pauliina Ståhlberg,  pauliina.stahlberg@madrid.fi


Tapahtumat