TelepART-liikkuvuustuki laajenee tieteentekijöiden haettavaksi

TelepART-liikkuvuustuki laajenee tieteentekijöiden haettavaksi

Myös tutkijat voivat nyt hakea tukea, joka on edistänyt suomalaisten esiintyvien taiteilijoiden liikkuvuutta jo viiden vuoden ajan.

TelepART on Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien jatkuvasti haettavissa oleva liikkuvuusohjelma esiintyville taiteilijoille Suomen ja kohdemaiden välillä. Vuodesta 2016 toiminut TelepART-ohjelma laajenee nyt myös tieteeseen. TelepART-tiede on tarkoitettu uransa alku- ja keskivaiheilla oleville tutkijoille. Sitä voi hakea ulkomaille suuntautuvien työmatkojen matka- ja majoituskulujen kattamiseen.  

“TelepART-tiede tuo nyt tutkijoidenkin ulottuville rahoitusmuodon, jonka hakuaikataulut joustavat rahoitustarpeiden mukaan. Tällainen rahoitus vahvistaa erityisesti nuorempien tutkijoiden mahdollisuuksia kansainväliseen liikkuvuuteen. Konferenssimatkojen lisäksi toivon TelepART-tieteen edesauttavan tutkimusyhteistyötä”, sanoo Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Irina Piippo.

Tukea voivat hakea suomalaisissa yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa työskentelevät tutkijat kaikilta tieteenaloilta. Hakijalla on oltava aktiivinen rooli esimerkiksi puhujana tapahtumassa, jota varten hakee tukea. Tukisumma on maksimissaan tuhat euroa.

“TelepART on kenties Suomen ketterin tukimuoto. Verkkopohjainen haku on jatkuva, ja hakija saa tukipäätöksen aina kahden viikon sisällä. Tämä mahdollistaa tarttumisen kansainvälisiin työtilaisuuksiin, jotka aukenevat usein lyhyellä varoitusajalla”, sanoo Suomen Lontoon-instituutin johtaja Emilie Gardberg.

TelepART-ohjelma toimii 11 kulttuuri- ja tiedeinstituutin koordinoimana 37 kohdemaassa. Ohjelmaa rahoittavat Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja opetus- ja kulttuuriministeriö. 

TelepARTin aloitti Suomen Benelux-instituutti reaktiona kyselyyn, jonka se teetti suomalaisten esittävien taiteiden kansainvälistymisen esteistä Benelux-maissa. Vastauksista kävi ilmi, että alueen tapahtumajärjestäjät pitivät suurimpana haasteena suomalaisten esiintyjien matka- ja majoituskulujen kattamista. Toisin sanoen Suomen maantieteellinen etäisyys oli merkittävä este kansainvälisten työtilaisuuksien toteutumiselle.

“On todella hienoa, että yhden instituutin tarpeesta lähtenyt ohjelma toimii nyt satojen esiintymisten mahdollistajana instituuttiverkoston kautta. Tuki palvelee niin suomalaisia taiteilijoita, paikallisia taideorganisaatioita kuin Suomeen esiintymään lähteviä ulkomaalaisia taiteilijoita. Kansainvälisten verkostojen kasvu ohjelman kautta on ollut huimaa!”, sanoo Suomen Benelux-instituutin johtaja Kati Laakso. 

Viiden toimintavuotensa aikana TelepART on vahvistanut poikkeuksellisen tehokkaasti suomalaisen taiteilijoiden kansainvälistä verkostoitumista ja urakehitystä. Instituuttien seurannan mukaan TelepARTin kautta myönnetty tukipanos on nelinkertaistunut suomalaisten taiteilijoiden esiintymispalkkioissa ja uusissa työtilaisuuksissa kohdealueilla. 

”TelepART on muutamassa vuodessa osoittanut, että ammattilaisten urakehitystä ja tilaisuuksia verkottua kansainvälisesti on mahdollista edistää verrattain pienellä taloudellisella panostuksella. Tuen vaikutukset ovat taiteen, kulttuurin ja tieteen saralla kauaskantoisia ja erittäin merkittäviä”, Suomen Saksan-instituutin johtaja Laura Hirvi kertoo.

Instituutit seuraavat koronavirukseen liittyviä matkustusrajoituksia ja suosituksia, eikä tukea voida myöntää niiden vastaisesti.  

Lisätietoja: https://www.applytelepart.com/

Voit hakea TelepART-tiede tukea Suomen ja Ison-Britannian tai Suomen ja Irlannin välillä tapahtuvaan matkustamiseen täältä.

Kuva / Mia Bergius: Suomalainen Lumo Company esiintyi lontoolaisessa Jacksons Lane -teatterissa TelepART-rahoituksella lokakuussa 2018.


Tapahtumat