Taiteilija Tuomas A. Laitinen luo alkemistisia reseptejä ekologian ja mytologian välimaastossa

Taiteilija Tuomas A. Laitinen luo alkemistisia reseptejä ekologian ja mytologian välimaastossa

Tuomas A. Laitisen teos Protean Sap lähestyy ekologisia kysymyksiä mikroskooppisten rakenteiden ja olioiden kautta. Laitinen kertoi lisää monitaiteellisesta hankkeesta. 

 

Kertoisitko ideasta Protean Sap -teoksen taustalla? 

Protean Sap -teoksella on monta eri muotoa. Siihen sisältyy taiteellista tutkimusta, videoteos ja sarja lisätyn todellisuuden filttereitä, jotka toimivat Instagramin kautta. Tässä teoksessa olen rakentanut bakteerien, virusten ja muiden organismien sisältämien proteiinien rakenteista naamioita ja kehon muokkauksen välineitä, jotka toistuvat videoilla ja filttereissä. Tätä kautta teos myös kytkeytyy kokemukseen mikroskooppisten olioiden vaikutuksesta kehoihin ja planetaariseen terveyteen. 

 

Miten teos on kehittynyt poikkeusoloissa? 

Sen jälkeen kun päätimme Lighthousen ja Daata Editionsin kanssa, että tästä tulee enimmäkseen digitaalinen projekti, työnteko on ollut tuotannollisesti suhteellisen helppoa. Olen käyttänyt studiolla vain työkaluja, jotka ovat saavutettavissa verkossa. Esimerkiksi Protein Data Bank on ilmainen tiedonlähde.

 

Miten Daata Editions ja The Lighthouse toimivat yhteistyökumppaneina?

Tarkoitus oli tehdä teos alunperin Lighthousen residenssissä Brightonissa, mutta tilanne on muuttunut dynaamisesti. Nyt Daata Editionsille tulee yksikanavainen video ja Lighthousen kautta julkaistaan lisätyn todellisuuden osiot. Eri osat tuodaan yhteen yhdelle nettisivulle. 

 

Luot monitaiteellisia teoksia. Kertoisitko lähestymistavastasi? 

Voisi sanoa, että viime vuosien tuotannot ovat olleet modulaarisia siinä mielessä, että kerään paljon materiaaleja eri lähteistä ja sen jälkeen prosessi on ikään kuin reseptien luomista kerätyistä materiaaleista. Reseptin avulla luodaan systeemi, jonka kautta teoksen maailma muuttuu mahdolliseksi. Minua kiinnostaa ajatus mutaatioista: miten kehot muuttuvat ja rakentavat uusia mahdollisuuksia? 

On myös tärkeää, että kuvioihin muodostuu orgaaninen jatkumo. Usein teoksissani on kyse hyvin konkreettisella tavalla läpinäkyvistä ja kerrostetuista prosesseista. Tästä johtuen lasista on tullut minulle tärkeä materiaali, ja hyödynnän myös lasin fysikaalisia ominaisuuksia 3D-animaatiossa. Lähtökohtana on se, että voi katsoa asioita jonkin toisen välittävän aineen lävitse ja kerrostaa niitä yhä uudelleen. 

 

Minkälaista on työskennellä 3D-animaation ja teknologian kanssa? 

Käsittelen teknologisesti virittäytynyttä taidetta käsityöläisen tavoin. Pyrin tekemään suuren osan digitaalisesta työstä itse. Uskon, että sitä kautta syntyvä kokemuksellisuus luo usein yllättäviä näkökulmia. Olen siirtynyt enemmän alueelle, jossa tietyn alustan sisälle voi luoda omia työkaluja. Lähtököhtana on työvälineiden rakentaminen ja kerrostaminen niin, että ne luovat itsessään jonkinlaisen ekologisen viitekehyksen tai alkemistisen reseptin, jonka kautta asioita voi tapahtua.

 

Miten keinotekoinen ja luonnollinen ovat vuorovaikutuksessa työssäsi?

En tee eroa keinotekoisen ja luonnollisen välillä. Tämä johtaisi siihen, että pitäisi pystyä määrittelemään mikä on luonnollista, ja tämä määrittely on tapahtunut historiallisesti ja myös tällä hetkellä hyvinkin väkivaltaisilla tavoilla. Minua kiinnostaa keskustelu, jossa maailman monimutkaiset ja huokoiset systeemit ja teknologiat nousevat esiin niin, ettei niitä typistetä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi perspektiiviä ihmisyyteen kaiken osana, ei erillisenä toimijana. Ja ehkä tätä kautta avautuu yksi tapa, jolla taide voi olla mielenkiintoisella tavalla mukana vaikkapa ekologisiin ongelmiin linkittyvissä keskustelussa. Sci-fi kirjallisuudessa tämänkaltainen kerrostettu lähestymistapa on tavallista, vaikkapa N.K. Jemisin:in The Broken Earth trilogiassa, jossa rakenteellinen rasismi, sorto, ja ympäristökatastrofit ovat tarinassa läsnä toisiinsa kietoutuneina ilmiöinä.

Protean Sap-teoksessa on esimerkiksi viitteitä keskiaikaiseen mystiikkaan, mutta samalla se sisältää materiaalia, joka on saanut alkunsa tämänhetkisestä tieteellisesta tiedosta. Tarina syntyy siis modulaarisella tavalla, jossa ‘myyttisen’ tiedon ja magian muodot ja se miten kehojen muutoksia on mietitty eri aikakausina yhdistyvät nykyajan mallinnuksiin ja uusimpiin simulaatioteknologioihin.

 

Tutustu Protean Sap -teokseen Daata Editionsin ja Lighthousen sivuilla, sekä Tuomas A Laitinen’s  Protean Sap verkkosivulla.

 

Teksti: Volter Rechardt, Kuva: Ilkka Saastamoinen


Tapahtumat