Poikkitaiteellinen AISTIT-suurhanke tulee viiteen Euroopan pääkaupunkiin vuonna 2021

Poikkitaiteellinen AISTIT-suurhanke tulee viiteen Euroopan pääkaupunkiin vuonna 2021

Suomen Benelux-, Lontoon-, Ranskan- ja Saksan- kulttuuri- ja tiedeinstituuttien yhteiselle AISTIT-hankkeelle on myönnetty Suomen Kulttuurirahaston 180 000 euron arvoinen Taide²-apuraha.

 

AISTIT / coming to our senses on neljän Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutin suurhanke, jonka lähtökohtana ovat aistikokemukset ja niiden ruumiilliset, sosiaaliset, poliittiset ja teknologiset ulottuvuudet 2020-luvun Euroopassa. Hankkeen kuraattoreina toimivat kuvataiteilija Hans Rosenström sekä kuraattori ja koreografi Satu Herrala, ja se on esillä vuonna 2021 Berliinissä, Lontoossa, Pariisissa, Brysselissä ja Helsingissä. Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt hanketta varten 180 000 euron arvoisen Taide²-apurahan. 

 

AISTIT-hankkeeseen kutsuttavilta nyky- ja esitystaiteilijoilta tilataan uusia, aiheeseen liittyviä teoksia. Lisäksi kuraattorit kutsuvat suomalaisia ja kansainvälisiä taiteilijoita muokkaamaan olemassa olevia teoksiaan uusiin konteksteihin. Hankkeessa sekä tuotetaan aisteja herkistäviä teoksia että tutkitaan aistihavaintojen kompleksisuutta aikana, jona aistimuksemme ja kokemuksemme ovat helposti manipuloitavissa. Voiko aisteihin syventyminen auttaa meitä löytämään yhteyden itseemme, toisiimme ja ympäristöömme? 

 

Tapahtumat rakennetaan yhteistyössä paikallisten festivaalien, teattereiden ja muiden taide- ja kulttuuri-instituutioiden kanssa. Kuhunkin esityspaikkaan koostetaan tapahtumakokonaisuus, joka muodostuu tilausteoksista, vierailuesityksistä, taiteilijoiden, tutkijoiden ja kokemusasiantuntijoiden keskusteluista sekä työpajoista.

 

Hans Rosenström on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu taiteilija, jonka intiimit ja poeettiset teokset kutsuvat katsojan terävöittämään aistejaan ja antautumaan läsnäololle eri tiloissa ja tilanteissa. Satu Herrala on työskennellyt viimeiset viisi vuotta kansainvälisen Baltic Circle -festivaalin taiteellisena johtajana ja kuratoinut esityksiä ja tapahtumia ajankohtaisella ja yhteiskunnallisesti vaikuttavalla otteella. 


Tapahtumat