Instituuttien yhteishanke ”pARTir – Creating a Cultural Roadmap Towards Responsible International Mobility” käynnistyy keväällä 2024

Instituuttien yhteishanke ”pARTir – Creating a Cultural Roadmap Towards Responsible International Mobility” käynnistyy keväällä 2024

pARTir – Creating a Cultural Roadmap Towards Responsible International Mobility on Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n (SKTI) ja kymmenen ulkomailla toimivan Suomen kulttuuri-instituutin uusi yhteistyöhanke. Hankkeen tavoitteena on edistää kestävää ja pitkäjänteistä suomalaisen taiteen kansainvälistymistä.

Vuoteen 2025 kestävässä hankkeessa tuetaan taiteilijoiden kansainvälistä liikkuvuutta, kulttuurivientiä- ja vaihtoa tuottamalla noin 30 kestävästi tuotettua esitystä, näyttelyä ja muuta teosta yhdessä kumppaneina toimivien kansainvälisten taideorganisaatioiden kanssa. Ohjelma vahvistaa ja vakiinnuttaa ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä työskentelytapoja ja käytäntöjä kansainväliseen liikkuvuuteen, kulttuurivientiin ja -vaihtoon.

Verkostomaista hanketta koordinoi Helsingistä käsin Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry (SKTI). Mukana olevat 10 Suomen kulttuuri-instituuttia toimivat paikallisesti kohdemaissa olevien välittäjä- ja tuotanto-organisaatioiden kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt syksyllä 2023 pARTir-hankkeelle 726 000 € suuruisen erityisavustuksen osana Euroopan unionin kulttuuri- ja luovien alojen rakennetukea (Rescue and Recovery Facility RRF), joka on yksi EU:n kertaluonteisen elpymisvälineen (Next Generation EU) ohjelmista.

Seuraavaksi hankkeelle rekrytoidaan projektivastaava ja yhteistyö käynnistetään paikalliskumppaneiden kanssa instituuttien kohdemaissa. Ohjelman varsinainen tuotantovaihe käynnistyy keväällä 2024.

Hankkeessa mukana ovat Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuteista FinnAgora – Suomen Unkarin instituutti, Suomen Benelux-instituutti, Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti, Suomen Japanin instituutti, Suomen Madridin-instituutti, Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti, Suomalais- norjalainen kulttuuri-instituutti FINNO, Suomen Ranskan-instituutti, Suomen Saksan-instituutti ja Suomen Viron-instituutti.

Hanke on Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU.


Tapahtumat