Yhteistyöhanke Imagining Futures kannustaa osallistujia käsittelemään esittävien taiteiden festivaalitoiminnan tulevaisuutta 

Yhteistyöhanke Imagining Futures kannustaa osallistujia käsittelemään esittävien taiteiden festivaalitoiminnan tulevaisuutta 

EUNIC:n (EU-maiden Lontoossa sijaitsevien kulttuuri-instituuttien verkosto) järjestämä Imagining Futures -hanke kutsuu yhteen esittävien taiteiden festivaalitoimijoita Iso-Britanniasta ja Euroopasta, ja kannustaa heitä tutkimaan toiminnan tulevaisuutta. 

Imagining Futures edistää alan yhteistyötä tuomalla yhteen innovatiivisia festivaaleja. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia yhteyksiä, tukea taiteellista kehitystä ja kannustaa kansainvälistymiseen.

Festivaalitoimijat osallistuvat keskustelusarjaan, jossa osallistujat voivat jakaa näkemyksiään vapaan kentän festivaalitoiminnan tulevaisuudesta ja uusista työtavoista. Imagining Futures -hankkeen osallistujille tarjotaan rahoitusta kokeellisia yhteistyöhankkeita varten. Hankkeiden valinnat tapahtuvat heinäkuusta marraskuuhun 2021.

Verkoston ydinryhmään kuuluu viisi brittiläistä ja viisi EU-maissa toimivaa festivaalia. Hankkeen kumppaneina ovat Lontoossa sijaitsevien kulttuurilaitosten lisäksi myös neljä muuta festivaalia eri EU-maista.


Tapahtumat