Heikki Hiilamo: ”Osallistumistulo antaa ihmisille mahdollisuuden toimia suhteessa yhteisöön ja yhteiskuntaan”

Heikki Hiilamo: ”Osallistumistulo antaa ihmisille mahdollisuuden toimia suhteessa yhteisöön ja yhteiskuntaan”

Riippumaton ajatushautomo ja oikeudenmukaisuuden puolestapuhujajärjestö Social Justice Ireland järjestää 21. kesäkuuta keskustelutilaisuuden johtavan yhteiskuntafilosofin ja poliittisen taloustieteilijän Adam Smithin 300-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Adam Smithin teokset ovat yhä ajankohtaisia nykypäivän talousajattelussa. Adam Smith tunnetaan parhaiten kirjastaan The Wealth of Nations (Kansakuntien vauraus), jossa hän toteaa, että yksilön tarve toteuttaa omaa etuaan johtaa yhteiskunnalliseen hyötyyn, ja hän kutsui tämän toteuttamisen taustalla olevaa voimaa näkymättömäksi kädeksi.

Professori Heikki Hiilamo puhuu keskustelutilaisuudessa sosiaaliturvan uudistamisesta sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden edistämiseksi. Hiilamon tutkimusintresseihin kuuluvat perhepolitiikka, köyhyys, eriarvoisuus, hyvinvointivaltion tutkimus ja tupakkapolitiikka. Hänen viimeaikaisiin julkaisuihinsa kuuluu kirja osallistumistulosta, joka on innovatiivinen sosiaaliturvan malli. Sosiaaliturvan uudistaminen on ajankohtainen aihe monissa maissa. Erilaisia malleja on kokeiltu useissa maissa, joista yksi viimeisimmistä on parhaillaan käynnissä Irlannissa.

Heikki Hiilamo vastasi muutamaan kysymykseen tästä mielenkiintoisesta aiheesta.

Perustulo käsitteenä tunnetaan melko laajalti, mutta voisitko kertoa lyhyesti, mitä osallistumistulo on?

Vaikka kaikille maksettavalla perustulolla on joitakin etuja, se ei kuitenkaan pysty vastaamaan osallistavan yhteiskunnan rakentamisen haasteeseen. Perustulo voi saada syrjäytymisvaarassa olevat vetäytymään yhteisöstä eivätkä he ehkä koskaan pääse käyttämään mahdollisuuksiaan yhteisön jäseninä. Perustulo ei myöskään ota huomioon vastavuoroisuuden periaatetta, sillä yksilöitä ei kannusteta toimimaan yhteisön hyväksi. Yksi ratkaisu tähän on osallistumistulo, jossa apua tarvitseva yksilö saa taatun määrän etuutta ilman velvoitteita, mutta lisäksi aktiivisuudesta palkitaan osallistumispalkkiolla. Yksilöt voivat itse vaikuttaa siihen, millä tavalla he ovat aktiivisia.

Olet osallistumassa konferenssiin, jonka teemana on Adam Smith. Miten Adam Smithin perintö ja osallistumistulo liittyvät toisiinsa?

Adam Smith oli ensimmäisten joukossa toteamassa, että köyhyys on suhteellista. Smith väitti, että ihmiset tarvitsevat välttämättömyyshyödykkeiden kuten ruoan, suojan ja vaatteiden lisäksi myös sellaisia hyödykkeitä, jotka ovat välttämättömiä kunnialliseen elämään yhteisön jäseninä. Osallistumistulon ajatuksena on taata perustarpeet kaikille ihmisille ja samalla edistää työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ihmisten osallisuutta tunnustamalla heidän panoksensa arvo yhteisölle.

Miksi osallistumistulo voisi olla osa ratkaisua ilmastonmuutoksen torjunnassa?

Toiminta, joka täyttää osallistumistulon saamisen ehdot, voi olla esimerkiksi puutarhanhoitoa tai puiden istuttamista, periaatteessa mitä tahansa, mikä liittyy biologisen monimuotoisuuden palauttamiseen ja ympäristöä säästäviin ratkaisuihin ilmastonmuutosta vastaan. Monesti etuuden saajalla on itse ajatus siitä, mikä on paras tapa osallistua. Tämä antaa heille mahdollisuuden toimia suhteessa yhteisöön ja yhteiskuntaan.

Heikki Hiilamon esitelmä ”Reforming social security to promote social, economic and ecological sustainability” Adam Smith at 300: Insights on the 21st century economy from the father of economics -tilaisuudessa Dublinissa, Irlannissa. Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 21. kesäkuuta The Royal Irish Academyssa (19 Dawson Street, Dublin 2, D02 HH58). Tilaisuus on maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen. Varaa lippusi täältä.

Kuva: Wilma Hurskainen


Tapahtumat