ELISA ALALUUSUA : Sketchbooks – Revelation

ELISA ALALUUSUA : Sketchbooks – Revelation

10.03.2018 | Nykytaide

Instituutilla on ilo tiedottaa Elisa Alaluusuan näyttelystä Sketchbooks – Revelation, jonka ovat mahdollistaneet istituutti yhteistyössä Michael Richardson, Art Space Gallerian, sekä Suomen Lontoon Suurlähetystön kanssa. 

Näyttelyssä tutustutaan neljän taiteilijan luonnoskirjoihin esilläolevan videoinstallaation kautta; mukana ovat Nigel Hall, Eileen Hogan, Dale Inglis ja Michael Sandle. Näyttely pohjautuu Alaluusuan luonnoskirjoja käsittelevän väitöskirjatyön aikana tehtyihin syvähaastatteluihin.

Luonnoskirja on ollut pitkään keskeisessä asemassa luovan työn prosessissa. Digitaalisen kehityksen mukanaan tuomista vaihtoehtoisista mahdollisuuksista huolimatta, luonnoskirja on yhä paljonkäytetty työkalu ideoiden kehittelyyn ja hetken tallentamiseen. Alaluusua on havainnut kiinnostuksen heränneen viime aikoina luonnoskirjoja kohtaan – tämä näkyy muun muassa luonnoskirjoja käsittelevien kirjojen julkaisuna sekä taidenäyttelyissä – mutta suuri ongelma säilyy: Miten luonnoskirjat voidaan asettaa esille ja jakaa suuremman yleisön kanssa?

Alaluusua on ratkaissut tämän ongelman haastattelemalla taiteilijoita heidän luonnoskirjoistaan ja esittämällä materiaalin videoinstallaationa. Teokseen kuuluu kokonaisuudessaan 13 videota joilla nähdään luonnoskirjojen kääntyvät sivut sekä kuullaan taiteilijoiden kertomat narratiivit. Alaluusuan kehittämä hienovarainen lähestymistapa on mahdollistanut pääsyn käsiksi uudenlaiseen ja paljastavaan haastattelumateriaaliin.

Nyt Art Space Galleriassa esillä oleva näyttely on ainutlaatuinen versio Alaluusuan luonnoskirjainstallaatiosta. Siinä nähdään neljän videon lisäksi ensimmäisen kerran teoksia haastatelluilta taiteilijoilta. Tuloksena yhteistyössä Art Space Gallerian kanssa on syntynyt näyttely joka kutsuu jälleen kerran pohtimaan luonnoskirjojen merkitystä.


Tapahtumat