Erika Boguckaite: ”Minusta on ollut hienoa nähdä, millaisia mielikuvia ihmisillä on saunasta”

Erika Boguckaite: ”Minusta on ollut hienoa nähdä, millaisia mielikuvia ihmisillä on saunasta”

Design

Westminsterin yliopiston arkkitehtiopiskelijat ovat merkittävä osa London Festival of Architecture -tapahtumaan tuotettavan  The Finnish Sauna -projektin suunnittelu- ja rakennustiimiä. Koska yhteistyö eri toimijoiden välillä on keskeinen osa tätä ainutlaatuista projektia, halusimme saada sisäpiirin näkökulmaa projektiin suunnittelutiimin jäseneltä.

Erika Boguckaite, vastavalmistunut arkkitehti Westminsterin yliopistosta, vastaili kysymyksiimme.

 

Miten päädyit mukaan sauna-projektiin?

Erika: ”Westminsterin yliopiston Fabrication Lab -työpajan jäsenet, jotka eivät osallistuneet tämän vuoden Tea House Pavilion -projektiin saivat mahdollisuuden päästä mukaan saunan suunnitteluun. Olin yksi kutsutuista.”

 

Oletko aiemmin ollut saunassa? Kuinka paljon kokemusta sinulla oli niistä ennen tätä?

Erika: ”Olen ollut saunassa joitakin kertoja aiemmin, mutta vain lapsena vanhempieni perässä. Edellisestä käynnistä on kulunut jo pitkä aika. Muistan isoäitini vanhan saunan ja joitakin yleisiä saunoja, mutta lapsena en ikinä kiinnittänyt huomioita saunojen moniin hienoihin yksityiskohtiin. Jotkin yksityiskohdat ja etenkin saunan tunnelma ovat kuitenkin pysyneet muistissani.”

 

Mistä projekti on tähän mennessä koostunut?

Erika: ”Aluksi työryhmä järjesti suunnittelutyöpajan, jossa pyrimme yhdistämään ideamme yhdeksi kokonaisuudeksi ja tekemään alustavia päätöksiä. Työpajan jälkeen olemme jatkaneet suunnittelua, taustatyön tekemistä ja yksityiskohtien hiomista: olemme piirtäneet tarkempia suunnitelmia, tehneet tutkimusta materiaaleista, ja tuottaneet 3D-malleja ja pienoismalleja suhteessa 1:20. Olemme myös tehneet prototyyppejä saunan eri osista, kuten puuliitoksista, erinäisistä rakenteista ja ikkunanpuitteista niiden todellisessa koossa. Olemme työstäneet näitä sekä käsin että kokeilleet erilaisia digitaalisen tuotannon välineitä niiden luomiseen.”

 

Mikä on tähän mennessä ollut inspiroivin tai muuten sinulle mieluisin osa projektia?

Erika: ”Minusta on ollut hienoa nähdä, millaisia mielikuvia ihmisillä, jotka eivät ole koskaan olleet saunassa, on niistä. Myös suunnitteluprosessi oli mielenkiintoinen, koska pääsimme laajentamaan tietämystämme suomalaisista saunoista. Kaikkein kiinnostavinta on kuitenkin ollut saunan osioiden prototyyppien rakentaminen ja ideoiden testaaminen pienoismalleilla. Niiden avulla olemme voineet alkaa tehdä saunaa todeksi.”

 

Mikä on ollut haastavinta?

Erika: ”Koska olemme kaikki joko vastavalmistuneita tai vielä opiskelijoita, meillä ei ole paljoakaan kokemusta työryhmässä työskentelystä. Aina ei ollut helppoa löytää yhteistä ”kieltä” ja olisimme voineet kommunikoida paremmin. Tämä on kuitenkin ollut tilaisuus oppia tulevaisuutta varten.”

 

Onko jotain, mitä erityisesti odotat projektilta?

Erika: ”Kaikki kollegani varmaan odottavat samaa asiaa: odotamme näkevämme työmme tuloksen ja pääsevämme kokemaan rakentamamme saunan. Sen lisäksi odotan innolla myös sitä, millaista taikaa voimme saada aikaan digitaalisilla työkaluilla ja työstämällä puuta käsin! Rakentaminen itsessään tulee varmasti olemaan koko projektin kiinnostavin osa.”

 

Erika Boguckaite on osa opiskelijoista ja vastavalmistuneista arkkitehdeistä koostuvaa tiimiä, joka suunnittelee ja rakentaa The Finnish Sauna -saunaprojektin arkkitehti Sami Rintala. Erikalla on BA-tutkinto arkkitehtuurista vuodelta 2021 Westminsterin yliopistosta. Opintojensa aikana hän aloitti työt yliopiston Fabrication Lab -työpajassa, ja hän on jatkanut siellä työskentelyä valmistumisensa jälkeen

 

Kuva kevään saunatyöpajasta. Kuvaaja: Annika Pellonpää


Tapahtumat