28.10.2023-21.4.2024 Minna Henrikssonin työ IMMA-museon Self-Determination: A Global Perspective -näyttelyssä Dublinissa

28.10.2023-21.4.2024 Minna Henrikssonin työ IMMA-museon Self-Determination: A Global Perspective -näyttelyssä Dublinissa

Irlannin nykytaiteen museo IMMA esittelee koko museon kattavan näyttelyn Self-Determination: A Global Perspective. Kolmivuotisen tutkimushankkeen huipentumana näyttely keskittyy ensimmäisen maailmansodan jälkeen syntyneisiin uusiin kansallisvaltioihin ja tarkastelee taiteen ja taiteilijoiden roolia suhteessa kansallisen identiteetin ilmaisuun, kansakunnan rakentamiseen ja valtiolliseen toimintaan.

Näyttelyyn on koottu joukko irlantilaisia ja kansainvälisiä teoksia, sekä nykyaikaisia että historiallisia, jotka valottavat uusien valtioiden yhteisiä kokemuksia. Vuonna 1919 Arthur Griffith kirjoitti Gloucesterin vankilasta ja kehotti kollegoitaan ”mobilisoimaan runoilijat” puhumaan Irlannin itsenäisyyden puolesta kansainvälisellä näyttämöllä. Griffithin kirjeessä tunnustetaan taiteen ja kulttuurin rooli kansainvälisen solidaarisuuden kehittämisessä, ja Irlannin sekä muiden pienten kansakuntien oikeuden ”itsemääräämisoikeuteen” perustelemisessa. Kirjeessä korostetaan myös taiteilijoiden uusia mahdollisuuksia artikuloida ja toteuttaa radikaaleja moderneja ja demokraattisia periaatteita 1900-luvun alussa, jolloin imperiumit romahtivat ja geopoliittiset muutokset olivat mullistavia.

Näyttelyssä tarkastellaan yhteisiä kulttuuristrategioita, joita syntyi monissa uusissa kansallisvaltioissa, kuten Suomessa (1917), Virossa (1918), Puolassa (1918), Ukrainassa (1917), Turkissa (1923) ja Egyptissä (1922). Näyttelyn taustalla on kansainvälinen itsemääräämisoikeusliike, jonka tunnetuin edustaja oli Woodrow Wilson Pariisin rauhanneuvotteluissa vuonna 1919. Miten erilaiset maat ymmärsivät uuden valtion muodostamisen? Miten niiden taiteilijat ja runoilijat kuvittelivat sen? Miten tämä sijoittui kansainväliseen kontekstiin? Ja miten nykytaiteilijat suhtautuvat tämän ajanjakson perintöön? Kullakin uudella valtiolla oli oma kulttuurinsa, omat perinteensä, historiansa ja teollisuutensa, jotka oli muodostettava uudelleen nykyaikaisuuden uusien vaatimusten mukaisesti. Self-Determination: A Global Perspective tarkastelee taiteilijoiden, kulttuuristen toimijoiden ja muiden uuden valtion muodostamiseen 1900-luvun alkupuoliskolla osallistuneiden tahojen kehittämiä yhteisiä strategioita ja menetelmiä.

Tätä suurta kansainvälistä näyttelyä varten IMMA toimii vuoropuhelussa useiden museoiden ja muiden instituutioiden kanssa eri puolilla maailmaa, hyödyntää neuvonantajaverkoston asiantuntemusta ja erityisosaamista, sekä lainaa keskeisiä teoksia kansallisista ja kansainvälisistä kokoelmista. Erityisen tärkeää on yhteistyö Ukrainan kansallisen taidemuseon (NAMU) kanssa, joka lähettää merkittäviä teoksia Kiovasta Dubliniin näyttelyä varten.

IMMA on tilannut uusia teoksia Array Collectivelta, Jasmina Cibiciltä, Declan Clarkelta, Minna Henrikssonilta ja İz Öztatilta sekä yhteistoimeksiantoja Banu Çennetoğlulta, Larissa Sansourilta ja Søren Lindiltä. Toimeksiannot kokoavat yhteen kansainvälisiä taiteilijoita pohtimaan kriittisesti itsemääräämisliikkeiden tuloksia: onnistumisia, epäonnistumisia sekä odottamattomia seurauksia.

Self-Determination: A Global Perspective -näyttelyä tukee Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media Decade of Centenaries Programme 2023-2023 puitteissa.

Self-Determination: A Global Perspective IMMAssa (Royal Hospital Kilmainham, Dublin 8, D08 FW31, Irlanti), 28.10.2023-21.4.2024.


Tapahtumat