13.10.-3.12. Perceive sea, dunes, mountains in move -näyttely 198 Contemporary Arts and Learning -tilassa

13.10.-3.12. Perceive sea, dunes, mountains in move -näyttely 198 Contemporary Arts and Learning -tilassa

Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti sekä 198 Contemporary Arts and Learning esittelevät Perceive sea, dunes, mountains in move -ryhmänäyttelyn, joka esittelee seitsemän installaatioiden, veistosten, äänen ja elokuvan parissa työskentelevää taiteilijaa.

bell hooks tutkii taiteen esittämisen käytäntöjä ja estetiikkaa esseessään Diasporic Landscapes of Longing (teoksessa Art on My Mind: Visual Politics) taiteilija ja valokuvaaja Carrie Mae Weemsin teosten kautta. bell hooks palaa kokemuksen ja subjektiivisuuden ulottuvuuteen radikaalin muistamisen paikkana ja opastaa lukijaa miten rodullistettujen taiteilijoiden käytännöissä heijastetaan tai haastetaan ympärillämme olevissa tiloissa muovautuvaa subjektiivista tietoa ja eletyttyjä kokemuksia.

bell hooksin tutkimuksen aiheiden tapaan näyttelyn taiteilijat, Ama Essel, Sasha Huber, Ima Iduozee, Liisa-Irmelen Liwata, Mikki Noroila, Man Yau ja Haliz Yosef käsittelevät diasporakokemuksia, kertomuksia, tunteita, paikan tekemistä, yhteenkuuluvuutta ja kuulumista. Ryhmänäyttely tekee käsin kosketeltavaksi taiteilijoiden tavat analysoida ja ilmentää omia paikallisia, kansallisia ja globaaleja identiteettejään käsitteellisten lähtökohtien sekä erilaisten materiaalien ja tekniikoiden kirjon kautta.

Näyttelyn rihmastomainen rakenne korostaa esillä olevien taiteilijoiden elettyjen kokemusten moninaisuutta. Kuraattorin rooli on vastaavasti hajautettu huolenpidon ja yhteistyön käytänteisiin, jonka avulla painotetaan tekijöiden ja osallistujien immateriaalista ja eettistä toimijuutta.

Näyttelyn ovat kuratoineet Nimco Kulmiye Hussein ja Neicia Marsh.

Näyttelyä ovat tukeneet Languid Hands, Frame Contemporary Art Finland ja 198 Contemporary Arts and Learning. Kiitämme myös seuraavia organisaatioita: Arts Council England, Freelands Foundation ja London Borough of Lambeth.

198 Contemporary Arts & Learning -tilasta

Vuonna 1988 perustettu galleria syntyi tarpeesta tarjota foorumi afrokaribialaisille ja aasialaisille taiteilijoille osana Black Arts -liikettä. Tämä työ on jatkanut kehittymistään yli 30 vuoden ajan hankkeilla, joissa tarkastellaan nousevien kulttuuri-identiteettien työtä ja tutkimusta näyttelyiden, työpajojen, koulutushankkeiden ja kriittisen keskustelun avulla. Galleria tekee yhteistyötä taiteilijoiden, ajattelijoiden, aktivistien ja nuorten sekä paikallisten ja taiteellisten yhteisöjen kanssa.

Taiteilijoista

Ama Essel (s. 1992) on ryijy-tekniikkaan erikoistunut käsityön tutkija ja pedagogi. Hänen tutkimuksensa keskittyy väreihin ja niiden semioottiseen merkitykseen suomalaisissa ryijymatoissa sekä siihen, miten tekniikkaa on sovellettu muotiin vuosien varrella.

Sasha Huber (s. 1975) on Helsingissä asuva sveitsiläis-haitilainen kansainvälisesti tunnustettu kuvataiteilija-tutkija. Huberin teokset käsittelevät muistin, huolenpidon ja kuulumisen politiikkaa suhteessa ympäristöön jääneisiin kolonialistisiin jäänteisiin.

Ima Iduozee (s. 1988) on suomalais-nigerialainen elokuvantekijä, koreografi ja DJ, joka asuu Helsingissä. Hänen teoksensa tutkivat siirtolaisuuden, identiteetin ja kulttuurin risteymiä yhteiskunnassa ja ympäröivissä yhteisöissä luodakseen intiimejä tarinoita taikuudesta, sinnikkyydestä ja toivosta.

Liisa-Irmelen Liwata (s. 1998) on suomalais-kongolainen kuvataiteilija, joka työskentelee Helsingissä. Teoksissaan Liwata käsittelee kehon, maan ja kielen välisiä yhteyksiä. Useiden kulttuurien risteyskohdassa kasvaneena ihmisenä hän on kiinnostunut tutkimaan tuota kohtaa, jossa oleminen on limittynyttä.

Mikki Noroila (s. 1990) on helsinkiläinen monitaiteilija, joka työskentelee liikkuvan kuvan, installaation, äänen ja tekstin parissa. Hänen nykyinen taiteellinen käytäntönsä tutkii arkistomuistiin liittyviä teemoja ja marginalisoituja tarinoita sukujen historian näkökulmasta.

Man Yau (s. 1991) on helsinkiläinen kuvanveistäjä, jonka taiteellinen työskentely tutkii identiteettiä ja eksotisoinnin kokemusta. Yau käyttää materiaalisia esineitä ja perinteisiä tekniikoita keskustellakseen arkisten esineiden, arvojen ja esteettisten tekijöiden roolista rodullistetuissa, sukupuolitetuissa ja yleisesti hyväksytyissä narratiiveissa.

Haliz Yosef (s. 1990) työskentelee usein muistojen, kulttuuri-identiteetin ja kielen parissa, joita hän välittää liikkuvan kuvan, äänitaideinstallaatioiden ja paikkasidonnaisten installaatioiden kautta.

Perceive sea, dunes, mountains in move exhibition 198 Contemporary Arts and Learning -tilassa (198 Railton Rd, London SE24 0JT) 13.10.-3.12.2023, vapaa pääsy. Aukioloajat: maanantai ja tiistai sopimuksen mukaan, ke-pe klo 11-17, la-su klo 12-17. 


Tapahtumat