TelepART -apuraha on kesälomalla

TelepART on kesälomalla 14.6.-1.9.2019. Hyvää kesää!

Suomen Lontoon instituutin TelepART-rahoitusohjelma edistää uransa alkuvaiheessa olevien esiintyvien taiteilijoiden kansainvälistymistä. Nopeatempoisen rahoituksen tarkoituksena on tukea suomalaisia taiteilijoita, jotka tekevät esiintymismatkoja Britanniaan ja Irlantiin, tai brittiläisiä ja irlantilaisia esiintyjiä, jotka matkustavat Suomeen. TelepART tukee taideyhteistyötä Suomen, Iso-Britannian ja Irlannin välillä. Rahoitus on suunnattu nouseville lahjakkuuksille teatterin, sirkuksen, musiikin, tanssin sekä performanssitaiteen saroilla.

Rahoituksen tavoitteena on reagoida nopeasti ja ketterästi tekijöille tarjoutuviin esiintymismahdollisuuksiin. Edellytyksenä tuen myöntämiselle on järjestäjän ja esiintyjän molemminpuolinen sitoumus, taiteellinen laatu, vähintään kahden toimialueen maan mukanaolo sekä kohtuullinen esiintymispalkkio. Haku on auki koko vuoden ja päätösten käsittelyaika on korkeintaan kaksi viikkoa onnistuneen hakemuksen jättämisajankohdasta.

Tukea voi hakea matka-, yöpymis- sekä rahtikustannuksiin. Pienin haettava summa on 100€ ja maksimisumma 1000€ eikä tuen määrä saa ylittää 50% projektin kokonaiskustannuksista.

Päätökset tehdään Suomen Lontoon instituutissa esittävän taiteen ammattilaisorganisaatioiden Music FinlandinTeatterin tiedotuskeskuksenSirkuksen tiedotuskeskuksen sekä Tanssin tiedotuskeskuksen tuella. Haku on auki koko vuoden ja päätösten käsittelyaika on korkeintaan kaksi viikkoa. 

Hanketta tukevat Suomen Kulttuurirahasto ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

HUOM! TelepART on kesälomalla 14.6.-1.9.2019. Hakulomake avautuu uudestaan syyskuussa TelepART määrärahojen niin salliessa.

Lisäinfoa: telepart (at) fininst.uk

TelepART Privacy policy (englanniksi) 
TelepART Terms and Conditions (englanniksi) 

Kuva: Roxy Mikkonen