HUOM! Instituutti seuraa koronavirukseen liittyviä matkustusrajoituksia ja suosituksia, eikä TelepART-tukea voida myöntää niiden vastaisesti.

TelepART-taide

Suomen Lontoon instituutin TelepART-taide -rahoitusohjelma edistää uransa alkuvaiheessa olevien esiintyvien taiteilijoiden kansainvälistymistä. Nopeatempoisen rahoituksen tarkoituksena on tukea suomalaisia taiteilijoita, jotka tekevät esiintymismatkoja Britanniaan ja Irlantiin, tai brittiläisiä ja irlantilaisia esiintyjiä, jotka matkustavat Suomeen. TelepART tukee taideyhteistyötä Suomen, Iso-Britannian ja Irlannin välillä. Rahoitus on suunnattu nouseville lahjakkuuksille teatterin, sirkuksen, musiikin, tanssin sekä performanssitaiteen saroilla.

Rahoituksen tavoitteena on reagoida nopeasti ja ketterästi tekijöille tarjoutuviin esiintymismahdollisuuksiin. Edellytyksenä tuen myöntämiselle on järjestäjän ja esiintyjän molemminpuolinen sitoumus, taiteellinen laatu, vähintään kahden toimialueen maan mukanaolo sekä kohtuullinen esiintymispalkkio. Haku on auki koko vuoden ja päätösten käsittelyaika on korkeintaan kaksi viikkoa onnistuneen hakemuksen jättämisajankohdasta.

Tukea voi hakea matka-, yöpymis- sekä rahtikustannuksiin. Pienin haettava summa on 100€ ja maksimisumma 1000€ eikä tuen määrä saa ylittää 50% projektin kokonaiskustannuksista.

Päätökset tehdään Suomen Lontoon instituutissa esittävän taiteen ammattilaisorganisaatioiden Music FinlandinTeatterin tiedotuskeskuksenSirkuksen tiedotuskeskuksen sekä Tanssin tiedotuskeskuksen tuella. Haku on auki koko vuoden ja päätösten käsittelyaika on korkeintaan kaksi viikkoa.

TelepART-tiede

TelepART-tiede on tarkoitettu uransa alku- ja keskivaiheilla oleville tutkijoille. Sitä voi hakea ulkomaille suuntautuvien työmatkojen matka- ja majoituskulujen kattamiseen. Tukea voivat hakea suomalaisissa yliopistoissa tai tutkimuslaitoksissa työskentelevät tutkijat kaikilta tieteenaloilta. Hakijalla on oltava aktiivinen rooli esimerkiksi puhujana tapahtumassa, jota varten hakee tukea.

Tukisumma on maksimissaan tuhat euroa. Tieteen puolen päätöksistä vastaa kunkin instituutin akateemisen pätevyyden omaava asiantuntija. 

Hae TelepART-tiede-apurahaa täältä.

 

TelepART-ohjelmaa tukevat Suomen Kulttuurirahasto, Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Lisäinfoa: telepart (at) fininst.uk

TelepART Privacy policy (englanniksi)
TelepART Terms and Conditions (englanniksi) 

Valokuva: Inka Hyvönen / Mudwoman performanssi – Kultturikauppila Ii